Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Aerobní cvičení zlepšuje u nemocných s roztroušenou sklerózou paměťové funkce

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 6.5.2014

Aerobní cvičení zlepšuje u nemocných s roztroušenou sklerózou paměťové funkce

Onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) je často spojeno s nepříznivým ovlivněním kognitivních funkcí. Nedávno publikovaná americká studie však přinesla nové poznatky týkající se paměťových funkcí u takto nemocných. Podle ní je jejich zlepšení možné dosáhnout za pomoci aerobního cvičení.

Efektivní a dostupná léčba

Studie, jež byla v minulém roce publikována v medicínském časopise Neurocase: The Neural Basis of Cognition, přinesla důkazy o pozitivním vlivu aerobní fyzické aktivity na paměťové funkce u nemocných s RS. Hipokampální atrofie, pozorovatelná u pacientů s tímto neurologickým onemocněním, je spjata s poruchami paměti, které postihují téměř 50 % nemocných. Přestože je výskyt tohoto symptomu vysoký, doposud neexistuje dostatečně efektivní medikamentózní či nefarmakologická léčba. Podle Dr. Leavitta, jednoho z autorů studie, by právě aerobní cvičení mohlo představovat první skutečně účinný způsob terapie pro pacienty s RS spojenou s postižením paměťových funkcí. Jde přitom o léčbu dostupnou, málo nákladnou, s minimem nežádoucích účinků.

Ovlivnění hipokampu

Aerobní cvičení má coby terapie kognitivních funkcí své limity. Podle autorů studie je totiž efektivní pouze v případě ovlivnění paměti, na exekutivní funkce a rychlost zpracování informací nemá vliv. Provedená studie také prokázala spojitost aerobní aktivity se zvětšením objemu hipokampu, a to o 16,5 %, zatímco u anaerobního tréninku (strečinku) k podobnému nárůstu volumu hipokampu nedošlo.

Kognitivní dysfunkce představuje pro nemocné s RS významné snížení kvality života a často také příčinu ztráty zaměstnání. Potencionálně pozitivní ovlivnění paměti pravidelnou aerobní aktivitou by proto znamenalo nezanedbatelný posun v terapii této neurologické choroby.

(veri)

Zdroj: Leavitt V. M., Cirnigliaro C., Cohen A., et al. Aerobic exercise increases hippocampal volume and improves memory in multiple sclerosis: Preliminary findings. Neurocase, 2013. DOI: 10.1080/13554794.2013.841951

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dimetylfumarát – dosavadní zkušenosti s užitím u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou

Dimetylfumarát (Tecfidera®) je nová perorální látka, která byla recentně schválena pro léčbu relapsů u roztroušené sklerózy. Nedávno byl publikován dosavadní přehled zkušeností s tímto lékem.

Algoritmus pro podávání natalizumabu v první linii léčby roztroušené sklerózy na základě stratifikace rizika PML

Stanovení přítomnosti protilátek proti JC viru (JCV) dokáže vyhledat pacienty s RS, kteří mají zvýšené riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) při podávání natalizumabu.

MikroRNA miR-126 – molekula významná v efektu natalizumabu?

MikroRNA (miRNAs) jsou rodinou posttranskripčních regulátorů genové exprese a mají vliv na různé oblasti imunitního systému. Dysregulace některých miRNAs byla popsána také u roztroušené sklerózy (RS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy