Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Adherence pacientů k léčbě prvním DMD u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.3.2017

Adherence pacientů k léčbě prvním DMD u roztroušené sklerózy

Recentně vydaný článek sleduje faktory ovlivňující adherenci pacientů s nově nasazenou léčbou roztroušené sklerózy a v této souvislosti rovněž porovnává injekční léčbu aplikovanou samotným pacientem a perorální léčbu.

Úvod

Chorobu modifikující léky (DMD − disease modifying drugs) pro léčbu roztroušené sklerózy jsou dostupné již i v perorální formě. Autoři následující práce se zabývali srovnáním adherence pacientů s roztroušenou sklerózou s nově nasazenou terapií DMD podle cesty podání a hledali i další proměnné, které mohou tuto adherenci ovlivnit. 

Metodika studie

Retrospektivní studie čerpala z databáze IMS Health Real World Data Adjudicated Claims v období let 2010−2014. Adherence k léčbě byla stanovena pomocí MPR (medication possession ratio), což je podíl počtu dní, na které si pacient vyzvedl lék, a počtu dní od první do poslední preskripce během 12měsíčního období sledování. Byla užita binární analýza, kdy MPR ≥ 0,8 znamenalo adherenci a MPR < 0,8 nonadherenci. Regresní model zkoumal pravděpodobnost adherence vzhledem k typu DMD (injekce nebo perorální forma). Další proměnné zahrnovaly věk, pohlaví a souběžná onemocnění pacientů. 

Výsledky

Analýza zahrnula 7207 pacientů s injekční formou DMD a 1175 osob s perorálními léky. Při neadjustované analýze se podíl pacientů s adherencí k léčbě (MPR ≥ 0,8) příliš nelišil a činil 54,1 % u injekčních léků a 53,0 % u perorálních léků. Větší adherence k léčbě byla prokázána u mužů (odds ratio [OR] 1,20; 95% CI 1,085−1,335; p = 0,0005) a ve věkových skupinách od 35 let v porovnání s nejmladší věkovou skupinou 18−34 let (OR 1,220−1,331; p < 0,01). Menší adherence k léčbě byla zjištěna u pacientů s depresí (OR 0,618; 95% CI 0,511−0,747; p < 0,0001).

Závěr

Sledování prokázalo, že dodržování léčby prvním DMD u roztroušené sklerózy je lepší u mužů a u pacientů starších 35 let, nižší je naopak u pacientů s depresí. Cesta podání (injekční nebo perorální) adherenci příliš neovlivnila. 

(imt)

Zdroj: Munsell M., Frean M., Menzin J., Phillips A. L. An evaluation of adherence in patients with multiple sclerosis newly initiating treatment with a self-injectable or an oral disease-modifying drug. Patient Prefer Adherence 2017; 11: 55−62.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi často popisované duševní poruchy vyskytující se při roztroušené skleróze patří poruchy nálady, deficit kognitivních funkcí i psychotické stavy. Na jejich vzniku se podílí vedle samotného poškození nervové soustavy rovněž vliv neurologické imunomodulační léčby.

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

S případy mylné diagnózy roztroušené sklerózy (RS) se v praxi setkáváme a příčina je jasná: neexistuje kritérium, které by ji jednoznačně potvrdilo nebo vyloučilo. Můžeme pouze určit, co svědčí pro a proti a stanovit pravděpodobnost této diagnózy. I v případech s vysokou pravděpodobností se však může stát, že příčina klinického obrazu je odlišná.

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy