Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Adherence a perzistence mají v léčbě roztroušené sklerózy nezastupitelnou roli

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.10.2017

Adherence a perzistence mají v léčbě roztroušené sklerózy nezastupitelnou roli

Adherence má při léčbě roztroušené sklerózy (RS) odlišný charakter v porovnání s jinými onemocněními. Důvodem je princip terapie, která nepřináší okamžité výsledky, a průběh nemoci, který může být značně nepředvídatelný. Pacienti proto mohou mít nerealistická očekávání. Zásadním faktorem v podpoře adherence ze strany lékaře je tedy dostatek informací jak o terapii, tak o samotné chorobě.

Význam a míra adherence

Základem terapie roztroušené sklerózy jsou léky modifikující onemocnění (DMT), které mohou snížit frekvenci a závažnost relapsů a příznivě ovlivnit progresi postižení. Během 2 let této léčby se snižuje výskyt relapsů až o 30 %.

Aby byl ovšem efekt terapie co největší, pacienti musejí dodržovat předepsaný léčebný režim (adherence) a s léčbou musí po jejím zahájení pokračovat dlouhodobě (perzistence). Bez adherence není DMT efektivní, a proto je podpora adherence i perzistence jedním z hlavních cílů léčby roztroušené sklerózy.

Z praxe je známo, že v prvních 6 měsících léčby přeruší DMT až 20 % pacientů. V rámci klinických studií je adherence na vyšší úrovni – léčbu nedodržuje maximálně 15 % pacientů. Tento rozdíl může být způsoben intenzivnějším kontaktem lékařů s pacienty během klinických studií, než je běžné v klinické praxi.

Příčiny neadherence

V rámci efektivní podpory adherence je nutné zohlednit všechny aspekty, které mohou průběh terapie ohrožovat. Jde o překážky na straně pacienta i bariéry související s terapií či samotným onemocněním.

Neadherence může pramenit z fyzického postižení (špatná koordinace pohybů rukou nebo třes ztěžující manipulaci s léčivy), psychických problémů, případně kognitivních poruch a deficitů (například nepochopení podstaty léčby). Neadherence souvisí ve velké míře také s nežádoucími účinky léků – opatření, jež je minimalizují, mají na adherenci i perzistenci pozitivní vliv. Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms), které provázejí podávání interferonu beta (IFN-β), se sice s postupem času zmírňují, přesto je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost.

Adherenci mohou podpořit různé postupy, například titrace dávek, užívání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs) 30 minut před podáním IFN-β nebo nízké dávky kortikoidů v případě nedostatečného efektu NSAIDs. Titrace dávek je doporučována také v případě terapie glatiramer-acetátem, čímž se dá předcházet nežádoucím účinkům, jako jsou palpitace, panické ataky či dyspnoe. Pozornost v rámci podpory adherence a perzistence vyžaduje jakákoliv injekční a infuzní terapie – postupy ulevující od bolesti v místě aplikace přinášejí pacientům potřebný komfort.

Kooperace a komunikace jako základní strategie

Všechna opatření směřující k podpoře adherence vyžadují kvalitní platformu, kterou je vztah lékaře s pacientem. Neurologové by měli pacienty co nejvíce zapojovat do rozhodnutí týkajících se léčby a průběžně je vzdělávat jak na poli terapie, tak také probíhajícího onemocnění. Ošetřující lékaři by měli pravidelně a otevřeně komunikovat s pacienty na téma nežádoucích účinků i přínosů léčby, což může pomoci včas odhalit nedostatky v adherenci k léčbě. Ukazuje se, že nejvyšší míru adherence vykazují zařízení, kde se klade důraz na kooperaci a důvěru mezi lékařem a pacientem a kde je mezi nimi nastolen méně formální vztah.

Dynamika adherence

V rámci volby vhodných strategií podporujících adherenci a perzistenci se nesmí opomíjet proměnlivost postoje pacientů v čase. Pacienti musejí vždy pochopit dané stadium onemocnění a měli by být schopni verbalizovat případné osobní překážky v terapii. Pokud jsou následně schopni popsat i proces terapie, včetně přínosů a rizik, měli by být připraveni se držet předepsané léčby dlouhodobě, alespoň 6 měsíců.

Jestliže onemocnění pacienty později výrazně neomezuje, počáteční adherence se může snižovat a relaps pak mohou vnímat jako neúčinnost terapie. Opět tak nastává situace, kdy pacient musí s pomocí neurologa pochopit aktuální fázi onemocnění a význam perzistence.

Závěr

Podpora adherence je dlouhodobým procesem, který je jednoznačně součástí terapie roztroušené sklerózy. Průběžná edukace pacientů je stejně důležitá jako výběr vhodné léčby. Aktivním zapojením pacienta do rozhodovacího procesu lze dosáhnout lepší adherence, a tedy i výsledků terapie.

(pak)

Zdroj: Munschauer F. E., Weinstock-Guttman B. Importance of adherence to and persistence with prescribed treatments in patients with multiple sclerosis. Touch Neurology. Dostupné na: www.touchneurology.com/articles/importance-adherence-and-persistence-prescribed-treatments-patients-multiple-sclerosis/page/3/0

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Teriflunomid pro léčbu roztroušené sklerózy v reálné klinické praxi

Teriflunomid, selektivní a reverzibilní inhibitor syntézy pyrimidinů de novo, je indikovaný k léčbě pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Nedávno publikovaná observační studie se zabývala účinností a bezpečností teriflunomidu v reálné klinické praxi.

Likvor a roztroušená skleróza: daleko víc než jen oligoklonální pásy

Likvor je cennou pomůckou v diagnostice roztroušené sklerózy. Jeho výpovědní hodnota je s postupujícím poznáním stále větší. Nabízíme vám stručný přehled všech aktuálních analytů, jež mají co do činění s touto nemocí.

Specifika adherence k léčbě u roztroušené sklerózy: klíčový je první půlrok terapie i aktivní motivace

Podpora adherence k léčbě roztroušené sklerózy (RS) vyžaduje proaktivní přístup i individuálně koncipované postupy ze strany lékařů. Důležité je zhodnocení pacientových potřeb, návyků i životního rytmu ještě před zahájením nejvhodnější terapie ovlivňující průběh onemocnění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy