Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Abnormální venózní drenáž nesouvisí s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.3.2011

Abnormální venózní drenáž nesouvisí s roztroušenou sklerózou

Na základě vyšetření barevného dopplerovského mapování byla v posledních letech stanovena nová teorie o patofyziologii vzniku roztroušené sklerózy (RS). Tato teorie předpokládá patologii ve výtokovém venózním systému mozku a míchy, která byla nazvána jako chronická cerebrospinální venózní insuficience (CCVSI) u pacientů s RS.

Autoři nizozemské studie vyšetřovali intrakraniální a extrakraniální venózní anatomii a intrakraniální venózní průtokový profil u pacientů s RS a u kontrolní skupiny zdravých osob pomocí magnetické rezonanční venografie (MRV).

Studie se zúčastnilo 20 pacientů s RS, z toho 15 žen a 5 mužů. Průměrný věk byl 35 let, průměrná délka nemoci 8,7 roku, průměrné EDSS 2,25. Kontrolní skupinu tvořilo 20 zdravých osob, odpovídajících věkem a pohlavím sledované skupině. Účastníci studie byli vyšetřeni pomocí celotělové 3T magnetické rezonance (MR), včetně 3D MR venografie metodou fázového kontrastu a 3D dynamické kontrastní MR venografie, umožňující kvantifikaci toku krve v interních cerebrálních vénách a v sagitálním sinu.

Intrakraniální a extrakraniální krční vény byly analyzovány z hlediska stenózy, okluze či existence kolaterální venózní drenáže. Klasifikace venózního systému byla rozdělena do 3 kategorií: normální nález (bez přítomnosti stenózy, okluze či kolaterál), možný abnormální nález (přítomnost extra a/nebo intrakraniální venózní stenózy bez kolaterál) a pravděpodobně abnormální nález (přítomnost extra a/nebo intrakraniální stenózy v kombinaci s venózními kolaterálami).

Intrakraniální a/nebo extrakraniální stenózy byly nalezeny u 10 pacientů a 8 zdravých kontrolních osob, dva pacienti s RS měli kombinaci obou dvou typů stenóz. Extrakraniální bilaterální stenóza byla nalezena u 4 pacientů s RS, ale i u 3 zdravých kontrolních osob, intrakraniální bilaterální stenózu měl 1 pacient s RS i 1 kontrolní subjekt. Zpětný tok v sagitálním sinu či interních cerebrálních vénách nebyl nalezen ani u jediného účastníka studie z obou skupin.

Ze studie vyplývá, že intrakraniální i extrakraniální žilní systém je vysoce variabilní u zdravých jedinců i u pacientů s RS. Nálezy na MRV, které jsou suspektní z venózní stenózy samotné či kombinované s přítomností kolaterál, jsou rovnoměrně distribuovány mezi RS pacienty a zdravé osoby. Je pravděpodobné, že tyto nálezy představují spíše anatomickou varietu než vlastní spojitost s etiopatogenezí RS.

(moa)

Zdroj: Wattjes MP, et al. No association of abnormal cranial venous drainage with multiple sclerosis: a magnetic resonance venography and flow-quantification study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Publikováno on-line 27. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba natalizumabem zvyšuje ekonomickou produktivitu pacientů s roztroušenou sklerózou

Náklady na léčbu roztroušené sklerózy (RS) ve Švédsku jsou odhadovány na 0,6 miliardy eur. Jednu třetinu přitom představují nepřímé náklady vzniklé snížením produktivity práce nemocných způsobené jejich základní chorobou.

Klinické nálezy u pacientů s multifokální progresivní leukoencefalopatií po léčbě natalizumabem

Natalizumab byl pro léčbu relabující formy roztroušené sklerózy (RS) poprvé schválen v roce 2004, v současné době je jeho užívání povoleno ve více než 50 zemích světa a do června 2010 bylo tímto preparátem léčeno více než 71 000 pacientů.

Skutečná maximální rychlost chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – vyšetření pomocí modifikovaného testu Timed 25 Foot Walk (T25FW+

Analýza chůze je základním prvkem funkčního stavu jedince a odráží progresi postižení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Test T25FW je často používán v klinických studiích ke zjištění efektu léčby a stanovuje maximální hodnotu rychlosti chůze (walking speed, WS), kterou pacienti mohou dosáhnout.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy