Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NÁHLED NA POHYBOVÉ AKTIVITY U VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Autoři: Vaňásková E.1, Vařeka I.1,2, Vaňásek J.3,4

Autoři - působiště: 1Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové Rehabilitační klinika Přednostka: doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph. D., 2Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Katedra fyzioterapie Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., 3Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Děkan: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., 4Onkologické centrum Pardubice, Multiscan s. r. o. Primář: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(4): 190-192
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 103x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Preview of physical activity in selected cancer patients

Many studies have demonstrated a significant relationship between the intensity of regular physical activity and the incidence and prognosis of cancer. Sedentary lifestyle is associated with a higher risk of cancer. Using regular aerobic exercise combined with strengthening can positively influence the incidence of associated diseases and complications of cancer. However, only a small proportion of patients respects these active measures.

Keywords:
movement – physical activity – exercise – rehabilitation – cancer


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Řada studií prokázala významný vztah mezi intenzitou pravidelné fyzické aktivity a výskytem a prognózou nádorových onemocnění. Sedavý způsob života je spojen s vyšším rizikem výskytu nádoru. Pomocí pravidelného aerobního cvičení spojeného s posilováním lze pozitivně ovlivnit výskyt přidružených chorob a komplikací nádorového onemocnění. Jen malá část pacientů ale tato aktivní opatření dodržuje.

Klíčová slova:
pohyb – pohybová aktivita – cvičení – rehabilitace – nádory

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Infekce HIV pro mírně pokročilé

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články