Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MATČINA OBEZITA A NADMĚRNÉ SLEDOVÁNÍ TELEVIZE VÝRAZNĚ ZVYŠUJÍ ŠANCI NADVÁHY/OBEZITY U PŘEDŠKOLÁKŮ

Autoři: Sigmund E., Baďura P., Vokáčová J., Sigmundová D.

Autoři - působiště: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Institut aktivního životního stylu Vedoucí: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(6): 255-260
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 147x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Mother’s obesity and excessive screen time increase the odds for overweight/obesity among pre-schoolers

Objective:
The main aim of study was to determine the family variables increasing odds for overweight/obesity in 4–7-years old preschool children on weekdays and at weekends during a seven-day monitoring of physical activity (PA) and screen time (ST) in families with pre-schoolers.

Methods:
The cross-sectional study analysing seven-day PA and sedentary behaviours among families with pre-schoolers was conducted in 10 kindergartens in 194 preschool children (88 girls and 107 boys) and their parents (164 mothers and 110 fathers) during spring and autumn 2015. PA was monitored by unsealed pedometer (Yamax Digiwalker SW-200) for at least 8 hours a day over 7 consecutive days. ST was recorded by parents on the family record sheet with accuracy of 10 minutes. For assessing the odds of parent’s obesity, PA/ST variables in relation to child overweight/obesity, we used logistic regression (backward method).

Results:
Significantly higher ST (p < 0.01) at weekends than on weekdays was recorded in normal weight and overweight/obese pre-schoolers, as well as in non-obese and obese mothers, and non-obese fathers. Children’s excessive ST (> 1 hour/day) (OR: 5.65/33.19 on weekdays/weekend days, p < 0.05), mothers’ obesity (OR: 13.80/28.84 on weekdays/weekend days, p < 0.05), mothers’ excessive ST (2 hours/day) (OR: 32.46 on weekend days, p < 0.05) and male gender in children (OR: 38.69 on weekend days, p < 0.05) was significantly associated with higher odds for being overweight/obese in preschool children.

Conclusions:
Mother’s obesity and excessive screen time in pre-schoolers significantly increase the odds of their overweight/obesity. At the weekends, excessive mother's ST and male gender in children are also associated with higher odds of being overweight/obese in pre-schoolers. Weekends provide a suitable space for the implementation of joint family programs aimed at reducing sedentary behaviour, which is a significant factor associated with incidence of overweight/obesity in pre-schoolers.

Keywords:
obesity – overweight – sedentary behaviour – physical activity – weekdays – weekend


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Hlavním cílem studie bylo odhalit rodinné proměnné zvyšující šanci výskytu nadváhy/obezity u 4–7letých předškolních dětí v pracovních a víkendových dnech týdenního monitorování pohybové aktivity (PA) a času sledování televize, monitoru počítače/tabletu – „screen time“ (ST) u rodin s předškoláky.

Metodika:
Průřezová studie analyzující týdenní PA a sedavé chování u rodin s předškoláky byla realizována v deseti mateřských školkách u 194 dětí (88 dívek a 107 chlapců) a jejich rodičů (164 matek a 110 otců) na jaře a podzim roku 2015. PA byla monitorována prostřednictvím pedometru Yamax Digiwalker SW-200 kontinuálně 7 dnů po dobu nejméně 8 hodin denně. ST bylo zaznamenáváno rodiči do rodinného záznamního archu s přesností na 10 minut. Pro posouzení vlivu obezity rodičů a proměnných o PA/ST na šanci nadváhy/obezity předškoláků byla použita binární logistická regrese metoda backward.

Výsledky:
Signifikantně vyšší ST (p < 0,01) ve víkendových dnech než ve dnech pracovních byl zaznamenán u předškoláků s nadváhou/obezitou i normální tělesnou hmotností, obézních i neobézních matek a neobézních otců. Signifikantně vyšší šanci výskytu nadváhy/obezity odhalujeme u předškolních dětí, které vykazují nadměrný ST (> 1 hod./den) (OR: 5,65/33,19 v pracovních/víkendových dnech, p < 0,05), jejichž matky jsou obézní (OR: 13,80/28,84 v pracovních/víkendových dnech, p < 0,05), nebo nadměrně sledují televizi, monitor počítače/tabletu (> 2 hod./den) (OR: 32,46 ve víkendových dnech, p < 0,05) a dětí mužského pohlaví (OR – 38,69 ve víkendových dnech, p < 0,05).

Závěry:
Matčina obezita a nadměrné sledování televize/počítače/tabletu u dětí významně zvyšují šanci jejich nadváhy/obezity. O víkendových dnech se na významně vyšší šanci výskytu nadváhy/obezity u předškoláků podílí také nadměrné sledování televize/ počítače/tabletu u matek a mužské pohlaví u dětí. Víkendové dny poskytují vhodný prostor pro realizaci rodinných programů zaměřených na redukci sedavého chování, které je výrazným faktorem podporujícím vznik nadváhy/obezity u předškoláků.

Klíčová slova:
obezita – nadváha – sedavé chování – pohybová aktivita – pracovní den – víkend

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články