Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

INTERVENCE ERGOTERAPEUTA U OSOB S NEUROGENNÍ DYSFAGIÍ

Autoři: Hochová A.1,2

Autoři - působiště: 1Univerzita Karlova, Praha 1. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství Přednostka: doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D., 2Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Oddělení rehabilitace Primář: MUDr. Jiří Papoušek

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(5): 211-216
Kategorie: Přehledy
Počet zobrazení článku: 84x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Intervention of occupational therapist in adult patients with neurogenic dysphagia

Swallowing disorders or dysphagia is a serious complication of many diseases, injuries or post-operative conditions. But most often it occurs in neurological diseases, namely after cerebrovascular accidents. For its complexity access of entire interprofessional team including occupational therapy is required. Swallowing is a very complex mechanism, which is in part voluntary, but from a certain moment is controlled involuntarily. Therapeutic procedures are depending on which stage or location the problem occurs. Swallowing makes eating or feeding and this is one of the fundamental domain of occupational therapy in activities of daily living. From his position occupational therapist collaborates with the patient to provide a safe eating; so as to prevent aspiration and development of aspiration pneumonia. This is mainly about adaptive and compensatory strategies of environment, activities and tools.

Keywords:
dysphagia – occupational therapy – aspiration – interprofessional team – compensatory strategies


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Porucha polykání neboli dysfagie je závažná komplikace řady onemocnění, úrazů nebo pooperačních stavů. Nejčastěji k ní však dochází u neurologických chorob, a to konkrétně po cévních mozkových příhodách. Pro svou komplikovanost je nutný přístup celého interprofesního týmu včetně ergoterapie. Polykání je velice složitý mechanismus, který je z části ovlivnitelný vůlí, ale od jistého okamžiku je řízen mimovolně. Podle toho, v které fázi nebo lokalitě došlo k problému, se následně odvíjejí terapeutické postupy. Polykání podmiňuje sebesycení, neboli stravování, a to je jedna ze základních domén ergoterapie v rámci běžných denních činností. Ze své pozice ergoterapeut pracuje s pacientem hlavně na bezpečném sebesycení tak, aby došlo k zabránění aspirace a rozvoji aspirační pneumonie. Jedná se hlavně o adaptační a kompenzační mechanismy prostředí, činnosti a nástrojů.

Klíčová slova:
dysfagie – ergoterapie – aspirace – interprofesní tým – kompenzační techniky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 15x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články