Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZNAMENÁ KONEC TĚŽBY I KONEC UHLOKOPSKÉ PNEUMOKONIÓZY?

Autoři: Kempná J.

Autoři - působiště: Oddělení pracovního lékařství, Karvinská hornická nemocnice, a. s., Karviná vedoucí pracoviště MUDr. Irena Landecká

Článek: Pracov. Lék., 69, 2017, No. 3-4, s. 70-77.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 47x

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství

Does the end of mining mean the end of coal miner pneumoconiosis?

The paper deals with the occurrence of coal miner pneumoconiosis as an occupational disease in patients with anamnesis of work in underground mining, who were not in the exposure at the time of diagnosis. Data of persons, where the disease was established in the Karviná area in the years 2000–2016 were processed. The coal miner pneumoconiosis was notified and acknowledged as the occupational disease in 76 patients. Most diseases (90.8%) were detected up to 25 years after the end of dust exposure. There was not any unequivocal relation of the subjective symptoms to the type of determined disease or to the degree of ventilation disorder. In view of the existing occurrence of coal miner pneumoconiosis and the risk of evolution of the disease with certain latency, the authors expects further occurrence of this coal miner pneumoconiosis in the Karviná area in the future.

Keywords:
coal miner pneumoconiosis – occupational disease – latency – follow up examination


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Sdělení se zabývá výskytem uhlokopské pneumokoniózy jako nemoci z povolání u pacientů s anamnézou práce při těžbě v podzemí černouhelných dolů, kteří byli v době stanovení diagnózy již mimo tuto expozici. Zpracována byla data osob, jimž bylo onemocnění zjištěno v karvinském regionu v letech 2000–2016. Uhlokopská pneumokonióza byla v tomto období uznána a hlášena jako nemoc z povolání u 76 pacientů. Většina onemocnění (90,8 %) byla zjištěna do 25 let od ukončení prašné expozice. Nebyl nalezen jednoznačný vztah subjektivních obtíží k typu zjištěného onemocnění ani k tíži ventilační poruchy. Vzhledem k dosavadnímu výskytu uhlokopské pneumokoniózy a riziku rozvoje onemocnění s latencí očekává autorka i po ukončení těžby v karvinském regionu další výskyt onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou.

Klíčová slova:
uhlokopská pneumokonióza – nemoc z povolání – latence – následná prohlídka

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články