Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vztah mezi růstovým hormonem a osou hypotalamus – hypofýza – štítnice

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 20.1.2014

Vztah mezi růstovým hormonem a osou hypotalamus – hypofýza – štítnice

Podávání růstového hormonu (RH) dospělým i dětem s i bez deficience RH může vést ke změnám v ose hypotalamus – hypofýza – štítnice (HHŠ). Tyto změny zahrnují pokles sérového tyroxinu (T4), zvýšení sérového trijódotyroninu (T3) s poklesem sérového tyroideustimulujícího hormonu (TSH) či bez něj.

Literatura o těchto změnách nepřináší zcela konzistentní informace, a to jak po stránce klinického významu, tak ani jejich původu, i když patofyziologicky je poměrně klíčová role IFG-I (Insulin-Like Growth Factor I).

Někteří autoři publikované literatury uvažují o změnách osy HHŠ v souvislosti s podáváním RH jako o změnách přechodných, které nemají signifikantní klinický efekt. Jiní autoři ve svých studiích naopak ukazují, že jistý klinický význam tyto změny mají. Například pokud dojde u dětí v průběhu léčby RH k poklesu volného T4, lze pozorovat snížení růstové rychlosti. Toto snížení se ale upraví při substituční léčbě tyroxinem, a tedy při normalizaci osy HHŠ. U dospělých pacientů s hypopituitarismem pak při substituci růstovým faktorem dochází k demaskování centrálního hypotyreoidismu u relativně významné části (36–47 %) do té doby zjevně eutyroidních osob. Pacienti s organickým onemocněním hypofýzy a/nebo vícečetnými deficity hypofyzárních hormonů mají větší riziko rozvoje biochemických i klinických známek centrální hypotyreózy při léčbě RH.

Toto vše ukazuje na fakt, že při zahájení substituční léčby RH je nezbytné monitorovat funkce štítné žlázy s cílem odhalit ty pacienty, u kterých se rozvinou příznaky hypotyreózy a kteří budou zasluhovat terapii. Nejvíce rizikovými pacienty jsou z tohoto pohledu ti, u kterých je volný sérový T4 na dolní hranici rozmezí a u pacientů s organickým postižením hypofýzy a/nebo vícečetnými deficity hypofyzárních hormonů.

(eza)

Zdroj: Behan L. A., Agha A. The interaction between growth hormone and the thyroid axis. Publikováno v Thyroid International 4/2010; dostupné na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tyreoidální dysfunkce a srdeční postižení

Tyreoidální hormony mají vliv na srdeční funkce. Tento vliv je zprostředkován jednak ovlivněním exprese některých pro srdeční činnost důležitých proteinů, jednak přímým efektem hormonů na kardiovaskulární systém.

Přechodná hypotyroxinémie nedonošených dětí

Tranzientní hypotyroxinémie u předčasně narozených dětí (transient hypothyroxinemiea of prematurity, THOP) je definována jako nízké hladiny tyreoidálních hormonů s normálními hladinami TSH v období kritické periody vývoje mozku u dětí předčasně narozených, a to zejména těch s extrémně nízkým gestačním věkem.

Subklinická hypotyreóza – léčit, či ne?

Subklinická hypotyreóza (SCH) je definovaná elevací sérového TSH nad referenční rozmezí, zatímco cirkulující volný tyreoidální hormon zůstává v referenčních mezích. Jedná se o častý klinický problém s prevalencí v populaci mezi 2–10 %. Jen u části jedinců jsou současně přítomné i symptomy typické pro hypotyreózu.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy