Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Výběr z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu tyreopatií v těhotenství: část první

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 3.7.2013

Výběr z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu tyreopatií v těhotenství: část první

V březnu 2013 vyšla v časopise Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa doporučení České endokrinologické společnosti týkající se managementu tyreopatií v těhotenství (Horáček, et al. 2013).

Pokusím se nyní tato doporučení shrnout a zdůraznit jejich klíčové momenty.

Které ženy vyšetřovat

Doporučení vycházejí ze skutečnosti, že především snížená funkce štítné žlázy probíhá asymptomaticky. Je známo, že plod je v prvních týdnech vývoje zcela závislý na dodávce tyreoidálních hormonů matkou, jeho vlastní syntéza začíná až ve 12.–13. týdnu. Proto záchyt poruch funkce tyreoidey matky a případná léčba mají být co nejčasnější. Význam pro vývoj plodu může mít i sama tyreoidální autoimunita bez poruchy funkce. Základem je tedy doporučení, aby všechny těhotné ženy byly co nejdříve po zjištění těhotenství laboratorně vyšetřeny stanovením tyreostimulačního hormonu (TSH), protilátek proti tyreoperoxidáze (TPOAb) a vhodné je i stanovení volného tyroxinu (FT4). Toto stanovení by mělo proběhnout v 5.–6. gestačním týdnu (eventuálně spolu s dalšími screeningovými odběry v 11.–12. týdnu). Podobně by měly být vyšetřeny všechny ženy infertilní a po spontánním potratu. V ideálním případě by měly být vyšetřeny všechny ženy, které těhotenství plánují.

Ačkoli Česká endokrinologická společnost doporučuje screening všech těhotných žen, je třeba zdůraznit rizikové faktory tyreopatií v těhotenství (tab. 1) – tyto ženy by měly být vyšetřeny vždy.

Tab. 1: Rizikové faktory pro vznik tyreopatie v těhotenství
Tyreopatie v osobní a rodinné anamnéze BMI > 40 kg/m2
Struma nebo příznaky dysfunkce štítné žlázy Rezidence v oblasti s jódovým deficitem
Stav po operaci štítné žlázy Léčba lithiem, amiodaronem či nedávná aplikace jódové kontrastní látky v anamnéze
Jiná autoimunitní onemocnění (např. DM 1. typu, celiakie, systémová zánětlivá onemocnění) Věk nad 30 let
Pozitivita protilátek proti antigenům štítné žlázy Stav po potratu
Stav po ozáření oblasti krku Infertilita

Zdroj úprav: Stagnaro-Green, et al. 2011. Podle našich výsledků mají ženy mladší 30 let stejné riziko AITD jako ženy starší (Potluková, et al. 2012).

Normy v těhotenství

Normy tyreoidální parametrů se pro těhotné liší od norem pro netěhotné, a to i v závislosti na laboratorní metodě. Normální rozpětí TSH se v těhotenství vlivem lidského choriogonadotropinu posunuje k nižším hodnotám. Podle D. Springera (Horáček, et al. 2013) je dolní hranice referenčního intervalu pro TSH v 1. trimestru nižší minimálně o 0,15 mIU/l a horní hranice přibližně o 1,5 mIU/l, pokud se uvažuje obvyklý referenční interval udávaný výrobci pro běžnou populaci 0,4–4,0 (5,0) mIU/l. Pro metody s horní mezí 5,0 mIU/l lze tedy nastavit „těhotenskou“ normu na 3,5 mIU/l a pro metody s horní mezí 4,0 mIU/l na 2,5 mIU/l, což odpovídá i americkým doporučením.

Stanovení FT4 je v těhotenství méně spolehlivé a závislé na použité metodě, proto je lepší řídit se hlavně hodnotou TSH. Názory na stanovení FT4 i na léčbu izolované hypotyreoxinémie v těhotenství nejsou jednoznačné. V případě TPOAb platí, že za klinicky významné považujeme až zvýšení na minimálně dvojnásobek horní hranice normy. Zvýšení menší než dvojnásobek je potřeba posuzovat individuálně (např. doplnit ultrazvuk štítné žlázy). 

MUDr. Eliška Potluková

Zdroje: 

Horáček, J., J. Jiskra, et al. (2013). Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility. DMEV 16 (1): 38–61.

Negro, R., G. Greco, et al. (2007). The influence of selenium supplementation on postpartum thyroid status in pregnant women with thyroid peroxidase autoantibodies. J Clin Endocrinol Metab 92 (4): 1263–1268.

Potluková, E., O. Potluka, et al. (2012). Is age a risk factor for hypothyroidism in pregnancy? An analysis of 5223 pregnant women. J Clin Endocrinol Metab 97 (6): 1945–1952.

Zamrazil, V., R. Bílek, et al. (2004). The elimination of iodine deficiency in the Czech Republic: the steps toward success. Thyroid 14 (1): 49–56.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hypotyreóza matky v těhotenství a IQ tříletých dětí

V únoru 2012 byla publikována dlouho očekávaná britsko-italská studie prof. Lazaruse, která sledovala vliv substituce levothyroxinem na IQ dětí matek, které byly v těhotenství hypotyreózní.

Zajímavosti z XXXIV. Endokrinologických dnů v Brně, II. část

Prof. Palička z Hradce Králové přednesl zajímavé sdělení o širokém spektru účinků vitaminu D. Známé jsou účinky na vstřebávání vápníku ve střevě, reabsorpci kalcia v ledvinách a následném útlumu PTH. Mechanismus účinku v kostech je dán stimulací RANKL, inhibicí diferenciace preosteoklastů a zvýšenou produkcí c-Fos proteinu; rovněž stimuluje geny osteoblastické transformace.

Zajímavosti z XXXIV. Endokrinologických dnů v Brně I. část

Ve dnech 20. až 22. 10. 2011 proběhly již třicáté čtvrté Endokrinologické dny, tentokrát v Brně. Představujeme některé vybrané příspěvky, zejména ty s významem pro klinickou praxi.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy