Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 30.10.2013

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Jedním z velmi palčivých témat praktických endokrinologů je otázka, zda má být přítomnost thyroidálního uzlu/uzlů či nález fokálních lézí na ultrazvuku dostatečným podkladem pro odeslání pacienta na chirurgii. Co je důležitější či naopak rizikovější – život s přítomným uzlem/uzly ve štítné žláze, či chirurgické řešení?

Až u 5 % populace bývají přítomné palpovatelné uzly štítnice, a pokud jde o zobrazovací metody, které zahrnují i thyroidální oblast, pak mohou být prokazatelné léze u 20–70 % pacientů. Ultrazvuk je nejcitlivější nástroj v detekci lézí štítnice. Náhodné popsání uzlů bývá součástí jiných vyšetření, jako jsou CT či MRI, v této oblasti. Naštěstí jen malé procento identifikovaných thyroidálních lézí představuje maligní tumory. Zdá se, že riziko nálezu maligního onemocnění štítnice je spíše nezávislé na tom, zda je zachycena jedna léze, či jsou léze vícečetné.

Pro rozhodnutí, zda pacienta vystavovat dalšímu vyšetření, zejména bioptickému vyšetření provedenému pomocí aspirační biopsie tenkou jehlou (FNAB), je důležitá jednak velikost uzlu, přítomnost známek spojených s možnou malignitou (mikrokalcifikace, vaskularizace a jiné), dále přítomnost dalších klinických projevů typu chrapotu, dysfagie či bolestí. Důležitá je také osobní či rodinná anamnéza. Dále jsou velmi rizikovými faktory pro maligní onemocnění štítné žlázy podstoupení radioterapie krku, hrudníku, hlavy či celotělové (a to zejména v dětství) a věk pod 20 a nad 60 let.

Pro většinu pacientů je kombinace klinického nálezu, anamnézy, ultrazvukového vyšetření a indikované FNAB dostačující pro rozhodnutí o nutnosti chirurgického výkonu (zejména provedení urgentní thyroidektomie).

Autoři publikovaného článku se snaží zdůraznit a implementovat klinické a zobrazovací nálezy do algoritmu vyšetření u pacientů s přítomnými uzly ve štítnici a také kladou důraz na fakt, že opakované testování a vyšetřování může být špatným přístupem a může vést k oddálení efektivní léčby. V případě klinického vyšetření vedoucího k podezření na maligní původ uzlu/uzlů je nezbytné efektivní řešení.

(eza)

Zdroj: Lewiński A., Adamczewski Z. Decision making for surgery in the suspect thyroid nodule (Proper application of ultrasound (US) and Fine Needle Aspiration Biopsy complement but do not replace coexisting worrying signs and symptoms). Thyroid International 1-2013 na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část druhá

Terapie spočívá v chirurgickém odstranění zdroje produkce kortizolu v nadledvině. V případě adenomů nadledviny jde o jedinou metodu léčby. Provádí se laparoskopicky a je v podstatě vždy kurativní. V případě adrenokortikálního karcinomu je situace složitější.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část první

V prvním čísle letošního vydání Diabetes, metabolismus a endokrinologie vycházejí doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu (Kršek 2013). Zde přinášíme stručný výtah z tohoto velice aktuálního článku.

Diagnóza Cushingova syndromu: část druhá

Řada stavů a léků interferuje s vyšetřovacími postupy zaměřenými na hyperkortizolismus. Estrogeny zvyšují sérové koncentrace kortizol vázajícího globulinu (CBG).



Všechny novinky

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy