Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Substituční léčba hypotyreózy

Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 12.9.2017

Substituční léčba hypotyreózy

Levothyroxin je již řadu let považován za standardní léčivo pro terapii hypotyreózy. Jedná se o lék účinný, podávaný perorálně, s dlouhým biologickým poločasem (a tedy i vhodným dávkovacím intervalem), který vede k vymizení příznaků hypotyreózy u většiny pacientů. Pozitivem je i jeho nízká cena.

Indikace léčby hypotyreózy

Hormony štítné žlázy hrají nezastupitelnou roli ve vývoji a růstu organismu, u dospělých se podílejí na regulaci metabolismu. Jejich nedostatek vyvolává řadu klinických potíží. Kromě příznaků subjektivních (únava, bradypsychismus, suchá kůže, zhrubnutí hlasu) a objektivních (nadváha, myxedém, neplodnost, anémie) negativně ovlivňují i sérový lipidový profil, progresi aterosklerózy a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Je proto vhodné pacienty s hypotyreózou léčit co nejdříve adekvátními dávkami levothyroxinu.

Cílem léčby je odstranění symptomů hypotyreózy a normalizace sérových hladin TSH. Je ovšem nutné dbát na to, aby nedošlo k předávkování.

U pacientů, kteří sice mají subjektivní symptomy hypotyreózy, ale biochemické ukazatele tyreoidální funkce jsou u nich normální, není podávání levothyroxinu indikované. Stejně tak není vhodné léčit levothyroxinem obezitu či urtikarii.

Zahájení léčby hypotyreózy

Na začátku léčby je při stanovení dávky levothyroxinu třeba vzít v úvahu tělesnou hmotnost pacienta, etiologii hypotyreózy, míru zvýšení TSH, věk, komorbidity, případné těhotenství. Již na začátku terapie je vhodné stanovit cílovou hladinu sérového TSH. Orientačně lze dávku určit jako 1,5 μg/kg tělesné hmotnosti, cílová hladina TSH se většinou pohybuje mezi 1 a 2 mlU/l.

Léčbu je možné zahájit plnou dávkou levothyroxinu nebo dávkou menší s postupným navyšováním podle hodnoty TSH. Kontrolu je vhodné provést nejdříve za 4–6 týdnů po začátku léčby. Při velké změně tělesné hmotnosti, s přibývajícím věkem nebo v případě těhotenství se doporučuje dávku levothyroxinu upravit.

Mezi komplikace iatrogenní tyreotoxikózy může patřit fibrilace síní a rozvoj osteoporózy. Doporučuje se proto předcházet vysokým hladinám hormonů štítné žlázy, stejně jako hladině TSH < 0,1 mIU/l, zvláště u starších a postmenopauzálních žen. Pokud se objeví, je nutné léčbu levothyroxinem okamžitě přerušit.

Při preskripci levothyroxinu je vhodné předepsat konkrétní preparát a toho se následně držet. Pokud ke změně preparátu dojde, je třeba s odstupem zkontrolovat hodnotu TSH v séru.

Levothyroxin by se měl být užívat 60 minut před snídaní nebo před spaním a také 3 nebo více hodin po posledním jídle, protože užití levothyroxinu současně s jídlem či pitím může vést k jeho horšímu vstřebávání. Současně se doporučuje tam, kde je to možné, nepodávat levothyroxin zároveň s jinou potenciálně interferující medikací (železo, inhibitory protonové pumpy). Standardně je doporučován alespoň 4hodinový rozestup.

Průběh léčby

V průběhu terapie je nutné kontrolovat laboratorní parametry substituce hormonů štítné žlázy, protože klinické příznaky hypotyreózy mají malou senzitivitu a specificitu, a k monitorování léčby je tedy nelze použít. U stabilizovaného nemocného je možné kontroly provádět 1× ročně.

Pokud se u pacienta vyskytne alergie nebo intolerance léku, je možné zkusit změnit dávku či typ levothyroxinu. Vhodné je současně léčit případnou anémii z nedostatku železa. Ve vybraných případech se doporučuje konzultace s alergologem.

Mimořádná kontrola hladiny TSH by měla následovat po zahájení nebo naopak přerušení estrogenové či androgenní terapie, zahájení léčby tyrosinkinázovými inhibitory, při léčbě fenobarbitalem, fenytoinem, karbamazepinem, rifampicinem a sertralinem.

U pacientů, které je nutné léčit vyšší než očekávanou dávkou levothyroxinu, je vhodné vyloučit přítomnost dalších onemocnění, která by mohla zhoršovat vstřebávání léku (např. gastritida v souvislosti s infekcí Helicobacter pylori, atrofická gastritida, celiakie).

Chybějí důkazy, které by podpořily rutinní podávání levothyroxinu a liothyroninu v kombinaci. Podávání kombinace hormonů není doporučeno z důvodu nejasné bezpečnosti a nedostatku důkazů o vyšší účinnosti kombinace v porovnání s monoterapií levothyroxinem.

Léčba hypotyreózy u specifických skupin pacientů

U pacientů s psychosociálními, behaviorálními a mentálními problémy jsou cíle léčby hypotyreózy stejné jako u obecné populace. Odeslání k psychiatrovi je třeba zvážit, jestliže závažnost těchto symptomů neodpovídá tíži hypotyreózy nebo pokud brání úspěšné léčbě.

Během těhotenství by ženy se zjevnou hypotyreózou měly být léčeny odpovídající dávkou levothyroxinu s cílem dosažení hodnot TSH stanovených pro daný trimestr. Kontrolovat hladiny TSH je v první polovině těhotenství nutné každé 4 týdny, ve druhé polovině již není četnost kontrol tak striktně stanovena. U žen, které již substituční léčbu z důvodu hypotyreózy užívají, je v těhotenství třeba přidat 2 dávky týdně.

Nonadherence je problémem i při léčbě hypotyreózy. U těchto pacientů je možné zvážit podání celé dávky najednou pouze 1× týdně.

U pacientů se sekundární hypotyreózou je terapeutickým cílem udržet hladiny volného thyroxinu v horní polovině referenčního intervalu. U starších pacientů s komorbiditami může být kvůli riziku komplikací cílová hladina thyroxinu snížena.

(epa)

Zdroj:

  1. American Thyroid Association; Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism. Thyroid 2014; 12 (24): 1670–1751, doi: 10.1089/thy.2014.0028.
  2. Jiskra J. Poruchy štítné žlázy. Praktický přehled nejen pro laickou veřejnost. Mladá fronta, Praha, 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hashimotova tyreoiditida: základní doporučení v diagnostice a terapii

Onemocnění štítné žlázy neboli tyreopatie patří k nejčastějším chorobám u dospělých jedinců v České republice. Celkově postihují asi 5 % populace, vyšší prevalence je u žen středního a vyššího věku, u kterých dosahuje až 15 %. Častější jsou přitom poruchy funkce způsobující snížení produkce tyreoidálních hormonů, mezi něž patří Hashimotova tyreoiditida.

Stále kontroverzní kombinovaná léčba hypotyreózy

Doporučené postupy jsou skeptické ohledně přidávání liothyroninu k levothyroxinu v léčbě hypotyreózy, ale někteří pacienti jsou přesvědčeni, že právě kombinovaná léčba jim pomáhá lépe.

Diagnostika poruch štítné žlázy v ambulanci praktického lékaře

Nemoci štítné žlázy zaujímají významné místo v široké diferenciální diagnostice všeobecného praktického lékaře (PL). Úkolem PL je nejenom rozpoznat příčinu onemocnění, ale také v nekomplikovaných případech vést substituční léčbu.



Všechny novinky

Odborné centrum

 

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy