Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Přechodná hypotyroxinémie nedonošených dětí

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 12.12.2013

Přechodná hypotyroxinémie nedonošených dětí

Tranzientní hypotyroxinémie u předčasně narozených dětí (transient hypothyroxinemiea of prematurity, THOP) je definována jako nízké hladiny tyreoidálních hormonů s normálními hladinami TSH v období kritické periody vývoje mozku u dětí předčasně narozených, a to zejména těch s extrémně nízkým gestačním věkem. Studie publikované v posledních 30 letech ukazují na to, že THOP má negativní vliv na vývoj mozku a že může přispívat k nepříznivým výsledkům v péči o tyto děti.

Dle výzkumů jsou tyreoidální hormony potřebné v průběhu vývoje mozkových struktur. Dále se ví, že vývoj tyreoidálního systému není na konci těhotenství kompletní a že k vývoji nervového systému plodu přispívají v nemalé míře také tyreoidální hormony mateřské, které procházejí placentou. Zatímco v první polovině těhotenství jsou naprosto klíčové, v druhé polovině pak mateřské hormony doplňují nezralou hypofýzo-tyreoidální osu plodu. Pokud se však dítě narodí předčasně, dochází k přerušení dodávky mateřských tyreoidálních hormonů a v této době ještě nemusí být jejich produkce plodem dostatečná. Navíc také dochází k významnému narušení přirozené dodávky jódu od matky. Pokud jód není součástí výživy nedonošených, je tvorba tyreoidálního hormonu snížena i z nedostatku této látky. K hypotyroxinémii nedonošených pak mohou přispívat i přidružené komplikace jiných systémů plynoucí z nezralosti.

Některé studie proto byly zaměřeny na studium přínosu podávání tyreoidálních hormonů předčasně narozeným dětem. Současná léčebná doporučení hovoří o suplementaci tyreoidálními hormony v případě, že je současně elevován TSH. Situace nezralých novorozenců však může být odlišná, protože jde o velmi kritické období vývoje vícero systémů. V řadě studií byl popsán přínos suplementace T4, nicméně studie ukázaly, že neexistuje důkaz o tom, že všechny velmi nezralé předčasně narozené děti by ji skutečně potřebovaly. Dostupná literatura spíše ukazuje na fakt, že substituce tyreoidálních hormonů je přínosná, ale pouze v případě, že je podávána v průběhu kritického období do doby, kdy vlastní štítná žláza dítěte je schopná produkovat normální množství hormonů. Vytvoření jasných doporučení pro léčbu nezralých novorozenců tyreoidálními hormony je tedy ještě vzdálené, protože stále existuje řada nedořešených otázek souvisejících s tímto tématem – definice kritického období vyžadujícího substituci či optimální dávkování.

Substituce tyreoidálních hormonů je u nedonošených dětí přínosná pouze v případě, že je podávána v průběhu kritického období, než vlastní štítná žláza dítěte začne produkovat dostatek hormonů. Vytvoření jasných doporučení pro léčbu nedonošených dětí hormony štítné žlázy zatím brání nejasná definice kritického období vyžadujícího substituci i optimálního dávkování.

(eza)

Zdroj: Simic N., Rovet J. Transient hypothyroxinemiea of prematurity: current state of knowledge. Thyroid International 3/2010 – dostupné na www.thyrolink.co

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Jedním z velmi palčivých témat praktických endokrinologů je otázka, zda má být přítomnost thyroidálního uzlu/uzlů či nález fokálních lézí na ultrazvuku dostatečným podkladem pro odeslání pacienta na chirurgii.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část druhá

Terapie spočívá v chirurgickém odstranění zdroje produkce kortizolu v nadledvině. V případě adenomů nadledviny jde o jedinou metodu léčby. Provádí se laparoskopicky a je v podstatě vždy kurativní. V případě adrenokortikálního karcinomu je situace složitější.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část první

V prvním čísle letošního vydání Diabetes, metabolismus a endokrinologie vycházejí doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu (Kršek 2013). Zde přinášíme stručný výtah z tohoto velice aktuálního článku.Všechny novinky

Odborné centrum

 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy