Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 1.6.2014

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

S diagnostikou a léčbou onemocnění štítné žlázy u starších osob je spojeno hned několik problémů. Incidence většiny onemocnění provázených hypotyreózou narůstá s věkem a zároveň také s věkem narůstá i množství komorbidit. Zcela zásadní nevyřešenou otázkou pak je, zda u asymptomatických pacientů s hypotyreózou začínat se substituční léčbou.

Hypotyreóza

Incidence i prevalence hypotyreózy narůstají s věkem. To se obvykle vysvětluje destrukcí štítné žlázy v důsledku roky probíhajícího zánětu štítné žlázy, který neměl žádné příznaky. Z tohoto hlediska by bylo vhodné po onemocněních štítné žlázy u starších pacientů cíleně pátrat, nicméně proti plošnému skríninku mluví nejasná doporučení ohledně léčby. Stále totiž není jasné, zda pacientům léčba asymtomatické hypotyreózy prospěje, či nikoliv. Některé studie naznačují, že časná substituce levotyroxinem zvyšuje kardiální mortalitu, jiné studie naopak poukazují na sníženou mortalitu u léčených pacientů a lepší kvalitu života.

Hypertyreóza

V regionech s dostatečným příjmem jódu je prevalence hypertyreózy mezi staršími pacienty zhruba 2%, u lidí starších 60 let pak 10–15%. V regionech se sníženým příjmem jódu může být hypertyreóza i častější. Obvykle se manifestuje ztrátou hmotnosti, svalovou slabostí, sníženou chutí k jídlu a srdečními arytmiemi. Vzhledem k poměrně rozšířenému užívání beta-blokátorů v této věkové skupině mohou být jejich užíváním některé příznaky maskované.

U starších osob je terapií volby léčba radiojódem. Podání radiojódu je rizikové u kardiaků, protože masivní destrukce štítné žlázy může způsobit přechodnou tyreotoxikózu, která pro srdce představuje velkou zátěž. Dlouhodobá, popřípadě doživotní, léčba antityroidálními léky může být zvolena i u starších lidí, jedná-li se o pacienty se závažnými komorbiditami. Při terapii antityroidálními léky jsou starší pacienti ve zvýšené míře ohroženi agranulocytózou.

Uzlová struma

Mnoho starších pacientů trpí uzlovou strumou. Neexistuje žádný důkaz, že by supresivní terapie měla dlouhodobě pozitivní vliv na starší pacienty s uzlovou strumou, zato bylo popsáno mnoho případů fatálních důsledků tyreotoxikózy způsobené medikací.

Nádory štítné žlázy

Incidence karcinomů štítné žlázy se pohybuje mezi 1 a 3 novými případy na 100 000 obyvatel za rok. Vznik karcinomu štítné žlázy je nezávislý na příjmu jódu. Možnosti léčby jsou u seniorů stejné jako u ostatních pacientů. V literatuře se občas objevuje i varianta léčit karcinom štítné žlázy u starších lidí vzhledem k očekávané délce života pouhou substitucí FT4, etické obhájení tohoto postupu je ale dosti problematické.

Téma onemocnění štítné žlázy u starších lidí je předmětem mnoha studií. Poruchy štítné žlázy jsou v této věkové skupině poměrně časté, vzhledem k časté asymptomatičnosti je ale otázka léčby stále nedořešena.

(epa)

Zdroj: Fadeyev V. Clinical Aspects of Thyroid Disorders in the Elderly. Thyroid Internatinal. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nemoci způsobené nedostatkem jódu – tichá pandemie?

Nedostatek jódu je nejčastější příčinou mentální retardace na světě, ačkoli mu lze velmi snadno předcházet. Nejlepší a nejefektivnější cesta plošné suplementace jódu je jodace kuchyňské soli (universal salt iodization – USI).

Faktory ovlivňující absorpci hormonů štítné žlázy z gastrointestinálního traktu

Hypotyreóza je běžným onemocnění, které je většinou léčeno perorálně podávaným levotyroxinem. Takto léčené pacienty je nutno dlouhodobě sledovat a pravidelně u nich kontrolovat hladiny TSH a FT4 a/nebo FT3.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu uzlů štítné žlázy v několika kazuistikách

Lékařská doporučení jsou většinou vypracovávána odbornými společnostmi za účelem sjednocení a zjednodušení klinické praxe. Doporučení pro diagnostiku a léčbu uzlů štítné žlázy vznikla v roce 2010 a spolupracovaly na nich odborné společnosti z obou stran Atlantiku – American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), Associazione Medici Endocrinologi (AME) a European Thyroid Association (ETA).Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy