Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Funkce štítné žlázy a diabetes mellitus

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 25.3.2014

Funkce štítné žlázy a diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) patří k nemocem, jejichž prevalence je řadí mezi tzv. epidemie nového věku. Komplikace DM, zejména ty mikro- a makrovaskulární, patří k významným tématům moderní medicíny. Tyreoidální hormony fungují mimo jiné jako regulátory metabolismu glukózy. Poruchy štítné žlázy a následná hyper- i hypotyreóza pak mohou ovlivňovat homeostázu glukózy.

U hypertyreózy je popsána zvýšená endogenní produkce glukózy v játrech spojená se sníženou citlivostí na inzulin, tento stav je pak vyrovnáván zvýšenou utilizací glukózy v periferních tkáních. Exces v tvorbě tyroidálních hormonů nicméně vede zároveň k periferní inzulinové rezistenci. Dokonce se zdá, že v případě subklinické hypertyreózy je míra inzulinové rezistence metabolicky významnější než u symptomatické hypertyreózy.

U hypotyreózy je inzulinová rezistence taktéž popisována. Potenciální mechanismus vzniku tohoto stavu může zahrnovat poruchu translokace GLUT4, poruchu vlivu leptinu na hypotalamus či zvýšené procento cirkulujících volných mastných kyselin. Sekrece inzulinu u hypotyreózy může být normální, zvýšená i snížená. Nicméně dle posledních výzkumů se zdá, že sekrece inzulinu je nejspíše snížená, protože v případě substituce levotyroxinem dochází ke zvýšení koncentrací inzulinu i proinzulinu.

Jaký je opačný vztah mezi diabetem a funkcí štítnice? Pacienti, kteří trpí DM 1. typu i autoimunitní tyreoiditidou, jsou často považováni za jedince trpící autoimunitním polyglandulárním syndromem. Až u jedné třetiny dospělých s DM 1. typu bývá popisována i tyroidální dysfunkce. U dětí s DM 1. typu bývá zachycena asi u 20 % také pozitivita tyroidálních protilátek a zhruba u 3–8 % z nich se nakonec vyvine také hypotyreóza. Ačkoliv neexistuje jednoznačný konsenzus ohledně strategie sledování onemocnění štítné žlázy u pacientů s DM, několik asociací ve svých doporučeních uvádí při diagnóze DM jednou ročně sledovat hodnoty TSH a hladiny protilátek stanovovaných u štítné žlázy.

Lze tedy shrnout, že tyroidální hormony mají významný vliv na regulaci metabolismu glukózy. Pro toto tvrzení svědčí i fakt, že většina diabetiků musí v případě objevení se tyreotoxikózy či hypotyreózy upravit dávkování inzulinu. V tuto chvíli chybí dostatek kontrolovaných studií, které by ukazovaly na přínos léčby všech mírných forem tyroidálních dysfunkcí, a toto brání vytvoření jasných standardů péče. Zejména u pacientů s metabolickým syndromem ale může terapie i subklinických tyroidálních dysfunkcí být přínosem v prevenci některých asociovaných kardiovaskulárních rizik.

(eza)

Zdroj: Brenta G. A view of diabetes from the thyroid corner. Thyroid International 3/2011 – dostupné na www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antityreoidální léky

Antityreoidální léky mají své definované místo v terapii hypertyreózy. S ohledem na nežádoucí účinky jednotlivých preparátů je jejich indikace rozdílná.

Vztah mezi růstovým hormonem a osou hypotalamus – hypofýza – štítnice

Podávání růstového hormonu (RH) dospělým i dětem s i bez deficience RH může vést ke změnám v ose hypotalamus – hypofýza – štítnice (HHŠ). Tyto změny zahrnují pokles sérového tyroxinu (T4), zvýšení sérového trijódotyroninu (T3) s poklesem sérového tyroideustimulujícího hormonu (TSH) či bez něj.

Tyreoidální dysfunkce a srdeční postižení

Tyreoidální hormony mají vliv na srdeční funkce. Tento vliv je zprostředkován jednak ovlivněním exprese některých pro srdeční činnost důležitých proteinů, jednak přímým efektem hormonů na kardiovaskulární systém.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy