Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Diagnostika a léčba Gravesovy-Basedowovy nemoci u dětí a adolescentů

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 24.4.2014

Diagnostika a léčba Gravesovy-Basedowovy nemoci u dětí a adolescentů

Stejně jako u dospělých je i u dětí více než 95 % případů hypertyreózy způsobeno Gravesovou-Basedowovou nemocí (GD). GD je komplexní autoimunitní choroba, která se objevuje u geneticky predisponované populace. Charakteristikou GD u dětí je častý výskyt relapsů po léčbě antityroidálními léky. Hledají se proto vhodnější léčebné postupy pro dětský věk.

Diagnostika GD u dětí

GD se u dětí i u dospělých projevuje zvýšenou hladinou FT4 a sníženou hladinou TSH, při podrobnějším vyšetření je možno odhalit i neproporcionálně zvýšenou hladinu FT3. Protilátky jsou u GD pozitivní – největší specifitu mají protilátky proti TSH receptoru, autoimunitní podklad hypertyreózy potvrzují i protilátky proti peroxidáze (TPO) a tyreoglobulinu (TG).

Léčba GD u dětí

Léčebné možnosti GD jsou u dětí stejné jako u dospělých – farmakologická blokáda pomocí antityroidálních léků (ATDs) nebo ablace štítnice chirurgickou cestou či za pomoci radiojódu (RAI).

Medikamentózní léčba představuje v současnosti u dětí metodu volby, ačkoli jak již bylo zmíněno v úvodu, u dětí je často z dlouhodobého hlediska neúčinná. K léčbě se používají propylthiouracil (PTU), methimazol (MMI) nebo karbimazol, který se v těle mění na účinný MMI. U dětí by měly být preferovány MMI nebo karbimazol, protože mají lepší bezpečnostní profil a delší dávkovací intervaly. Na druhé straně se v prvním trimestru těhotenství doporučuje PTU, protože je považován za méně teratogenní. V případě těžké hypertyreózy je vhodné přechodně podávat i beta-blokátor ke zmírnění kardiovaskulárních projevů. Pacienti by měli být kontrolováni každých 4–6 týdnů do dosažení normalizace FT4 a FT3, poté se dávka léku sníží o 30–50 % a většinou se přidá malá dávka L-tyroxinu. Interval sledování se prodlouží na 4–6 měsíců. Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby patří alergické reakce, méně často se objeví vážnější komplikace jako hepatitida, lupus-like syndrom, trombocytopenie, agranulocytóza nebo Stevensův-Johnsonův syndrom. Stanovení délky medikamentózní léčby u dětí a adolescentů je problematické, protože na rozdíl od dospělých, u kterých k vymizení protilátek proti TSH receptoru dojde většinou po 6 měsících léčby, dojde u dětí k remisi po 2 letech jen u 25 %. Medián doby léčby nutné k remisi se pohybuje mezi 3 a 4 lety. Je tedy nutné zvážit, zda není lepší konečné řešení v podobě totální tyroidektomie nebo ablace radiojódem. Medikamentózní léčba je většinou využívána jako přechodná léčba do doby, než je definitivní léčbu možné provést bezpečněji.

Terapie radiojódem je stejně jako chirurgické řešení definitivní a vede k doživotní hypotyreóze s nutností substituce. Dříve se používala hlavně u dětí, u kterých medikamentózní terapie selhala, měli na ni alergickou reakci či léčbu pravidelně neužívali. V posledních letech se ale stále častěji využívá i u mladších dětí, někdy i jako léčba první linie. Největší obavy panují z dlouhodobého efektu radioaktivního jódu na štítnou žlázu a hlavně rizika vzniku papilárního karcinomu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou v tomto smyslu děti, které byly v době vystavení radioaktivitě mladší 5 let.

Chirurgické řešení je v dnešní době méně využívané než dříve, většinou je ponecháno jako řešení pro ty, kteří nereagují na medikamentózní terapii a nemohou či nechtějí podstoupit terapii radiojódem. Výhodou je okamžité vyřešení hypertyreózy. Potenciálními komplikacemi mohou být hypokalcémie, keloidní jizva v místě operace, obrna laryngeálního nervu či hypoparathyreóza.

Stejně jako u dospělých je i u dětí GD nejčastější příčinou hypertyreózy, diagnostika a nejvhodnější léčba se ale v dětském věku liší.

(epa)

Zdroj: Brown R. S. Diagnosis and Treatment of Graves’ Disease in Children and Adolescents: Challenges & controversies. Thyroid International. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hashimotova tyreoiditida – klinická a diagnostická kritéria

Hashimotova tyreoiditida je v současnosti považována za nejčastější autoimunitní chorobu. Jedná se o komplexní onemocnění, u kterého ani po více než 100 letech od jeho popsání neznáme žádný druh prevence ani kauzální léčby.

Léčba hypotyreózy kombinací T4 a T3

Hypotyreóza je časté onemocnění, které je standardně léčeno monoterapií L-tyroxinem. Část pacientů by přitom mohla profitovat z kombinované léčby L-tyroxinem a 3,5,3'-trijodtyroninem. Dostupné informace o kombinované léčbě ale nejsou jednotné, je proto nutné v této oblasti provést další studie.

Funkce štítné žlázy a diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) patří k nemocem, jejichž prevalence je řadí mezi tzv. epidemie nového věku. Komplikace DM, zejména ty mikro- a makrovaskulární, patří k významným tématům moderní medicíny. Tyreoidální hormony fungují mimo jiné jako regulátory metabolismu glukózy. Poruchy štítné žlázy a následná hyper- i hypotyreóza pak mohou ovlivňovat homeostázu glukózy.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy