Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přínosy a rizika hormonálních kontraceptiv v léčbě akné

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 25.7.2016

Přínosy a rizika hormonálních kontraceptiv v léčbě akné

Jednou z významných možností léčby akné jsou kombinovaná perorální kontraceptiva (COC). Jejich účinek je prokázaný, síla doporučení je A a kvalita důkazu I. Jaký je tedy konkrétně jejich přínos a jaká jsou rizika?

Mechanismus účinku COC v léčbě akné je založen na jejich antiandrogenních vlastnostech. Snižují produkci testosteronu na ovariální úrovni a také zvyšují hladinu SHBG, čímž vážou volně cirkulující testosteron a znemožňují mu aktivovat androgenní receptor.

Navíc snižují aktivitu 5α-reduktázy a blokují androgenní receptor. Účinnost COC v léčbě akné hodnotily četné randomizované a kontrolované klinické studie. Je evidentní, že akné je tlumena jak snížením zánětlivé aktivity, tak i omezením tvorby komedonů. Složitější otázkou již je určit, které z mnoha preparátů COC jsou vhodnější než ostatní. Účinek v léčbě akné byl prokázán u všech testovaných COC.

V poslední době jsou široce diskutována jejich rizika. A zde je nutno zdůraznit, že srovnávat můžeme jedině srovnatelné. Pokud jsou COC užívána v souvislosti s prevencí nechtěného těhotenství, je třeba jejich rizika srovnávat s těhotenstvím. Pokud jsou užívána k léčbě akné, vhodné srovnání je s riziky, která přináší akné. Proto je léčba akné pomocí COC doporučována především ženám, které si zároveň přejí kontracepční účinek.

Mezi hlavní rizika spojená s užíváním COC patří:

  1. Hluboká žilní trombóza − užívání COC zvyšuje incidenci z 1−5/10 000 na 3−9/10 000 (srovnejme s 5−20/10 000 u těhotných a 40−65/10 000 v šestinedělí). Relativní riziko hluboké žilní trombózy u COC s 30−35 μg ethinylestradiolu a gestodenem, desogestrelem, cyproteron-acetátem nebo drospirenonem je stejné.
  2. Infarkt myokardu − ten je však silně asociován s kouřením a dalšími rizikovými faktory, jako jsou diabetes a hypertenze. U zdravých žen bez těchto rizik podle WHO není asociace mezi užíváním COC a výskytem AIM.
  3. Karcinom prsu, který hrozí aktuálním uživatelkám COC. Relativní riziko je 1,24 (95% CI, 1,15−1,33). Riziko mizí po 10 letech od vysazení.

Stojí za to zmínit se ještě o nonkontraceptivních benefitech COC, mezi které nepatří jen akné. Je to také:

  • regulace menstruačního cyklu,
  • zmírnění menoragie a s ní související anémie,
  • redukce tvorby benigních tumorů ovaria,
  • snížené riziko kolorektálního karcinomu, karcinomu ovaria a karcinomu endometria.

COC mohou pomoci v boji s akné mnoha ženám. Lze je užívat samostatně nebo v kombinaci s jinou léčbou. Při započetí léčby je nutné mírnit očekávání pacientek, protože účinek se dostavuje někdy už na konci prvního cyklu, ale jindy až po několika měsících.

(pez)

Zdroj: Zaenglein A. L., Pathy A. L., Schlosser B. J. et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2016 May; 74 (5): 945−973.e33, doi: 10.1016/j.jaad.2015.12.037. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody užívání kombinovaných orálních kontraceptiv u žen v perimenopauze

Kombinovaná orální antikoncepce je dnes v Evropě běžně používána. Její výhody nespočívají pouze v zabránění graviditě; brzy se může stát významnou i v léčbě žen v perimenopauze.

Kostní hmota a HAK − účinek závisí na věku

O vlivu endogenních a exogenních pohlavních hormonů na kostní metabolismus toho bylo publikováno již mnoho. Jedná se o složitou problematiku, ale výstupy pro praxi jsou vlastně jednoduché − účinek se liší u různých věkových skupin.

Vliv užívání perorální antikoncepce na kostní hmotu u žen ve věku 26–36 let

Souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a denzitou kostní hmoty zůstává kontroverzním tématem. Studie publikovaná v roce 2011 v časopisu Osteoporosis International pracovala s hypotézou, že užívání hormonální antikoncepce má u mladých premenopauzálních žen pozitivní vliv na hustotu kostní hmoty.Všechny novinky