Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Hormonální antikoncepce pro každý věk

Autor kurzu: MUDr. Petr Kovář

Gynprenatal a Gynenatal, s.r.o

Vzdělání: LF UP OLOMOUC:  ženský lékař

Praxe:

  • GYNPRENATAL s.r.o. HAVÍŘOV
  • GYNENATAL s.r.o., BAŠKA
  • CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura

Od roku 1995 se věnuje kromě lékařské praxe také vzdělávání studentů v oblasti sexuální osvěty a výchovy, od r. 2000 pak vzdělávání budoucích pedagogů,  pedagogů, výchovných poradců, metodiků prevence atd.. Je vedoucím a zároveň odborným garantem vzdělávací agentury CAT OSTRAVA (akreditace MŠMT), která každoročně zajišťuje přednášky pro cca 40.000 studentů a několik set pedagogů celé ČR.

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Gynartis s.r.o.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články