Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dlouhodobé užívání dienogestu v terapii endometriózy

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 27.9.2016

Dlouhodobé užívání dienogestu v terapii endometriózy

Léčba dienogestem v režimu dlouhodobého užívání může být variantou terapie endometriózy. U pacientek, jež sledovali autoři níže prezentované studie, došlo ke zlepšení pánevní bolesti trvající nejméně 24 týdnů po skončení léčby.

Endometrióza a její léčba

Endometrióza je chronické benigní onemocnění způsobující bolest v oblasti pánve, dysmenoreu a dyspareunii. Po chirurgickém ošetření často následuje relaps obtíží. Farmakologická léčba s sebou zase přináší různé nežádoucí účinky. Z používaných léků jsou to agonisté gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH), způsobující estrogenní deficit, který vede k suchosti sliznic, návalům, bolestem hlavy a ke snížení libida. Dalším problémem je demineralizace kostí. Proto by terapie bez příslušné substituce neměla trvat déle než 6 měsíců. Léčba danazolem je limitována jeho androgenní aktivitou, způsobující váhový přírůstek, akné či hirsutismus. 

Studie s dienogestem

V multicentrické evropské studii kontrolované placebem byla zkoumána účinnost, bezpečnost a nežádoucí účinky dlouhodobé léčby dienogestem v dávce 2 mg denně. Studie probíhala v Německu, Itálii a na Ukrajině a účastnily se jí ženy s laparoskopicky potvrzenou endometriózou. Aktuální publikace hodnotí výsledky léčby při následovném sledování pacientek po ukončení léčby dienogestem. 

Výsledky

Terapie dienogestem vedla k signifikantnímu snížení pánevní bolestivosti. Důležitým faktem je, že tato úleva přetrvávala i nejméně 24 týdnů po ukončení léčby, což může být vysvětleno jeho efektem na zmenšení endometriálních lézí, ačkoli toto tvrzení není vědecky podloženo. Dienogest a ostatní progestiny mohou působit mechanismem snížení proliferace a angiogeneze nebo protizánětlivým účinkem.

Výskyt nežádoucích účinků hlásilo 16 % žen. V naprosté většině byly popisovány jako mírné či střední intenzity a nejčastěji zahrnovaly citlivost prsou, nauzeu a podrážděnost.

Nepravidelné krvácení

Z krátkodobého hlediska je léčba dienogestem spojena s nepravidelným děložním krvácením, avšak v průběhu léčby došlo k progresivnímu snížení jeho frekvence a intenzity. Nicméně nepravidelnosti v krvácení jsou běžným nežádoucím účinkem všech progestinů používaných v dlouhodobém režimu. Pacientky by o tomto efektu měly být informovány, což zlepší jejich compliance s léčbou.

Závěr

Dlouhodobá léčba dienogestem vede ke zmírnění obtíží spojených s endometriózou, což má za výsledek významné zlepšení kvality života pacientek. Přetrvávající účinek i po návratu menstruačního cyklu a jeho bezpečnost činí z tohoto preparátu vhodnou volbu v léčbě endometriózy.

(paute)

Zdroj: Petraglia F., Hornung D., Seitz C. et al. Reduced pelvic pain in women with endometriosis: efficacy of long-term dienogest treatment. Arch Gynecol Obstet 2012; 285 (1): 167−173, doi: 10.1007/s00404-011-1941-7.
 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hormonální antikoncepce vs. antibiotika v terapii akné

V léčbě acne vulgaris se relativně úspěšně využívají jak přípravky perorální hormonální antikoncepce, tak antibiotika. Přestože jsou však obě tyto modality hojně užívány, není k dispozici mnoho studií, které jejich účinnost přímo porovnávají. Metaanalýza amerických autorů se proto zaměřila právě na srovnání efektivity antibiotické terapie a perorální hormonální antikoncepce.

Perorální antikoncepce v léčbě akné

Hormonální antikoncepce je u žen často používána pro léčbu akné, která může být problémem všech věkových kategorií. Pozitivní účinky HA jsou dány působením estrogenů.

Bezpečnost a účinnost nízkodávkové perorální antikoncepce s obsahem ethinylestradiolu a dienogestu včetně léčby akné

Bezpečnost a účinnost nízkodávkové kombinované perorální antikoncepce byla hodnocena v prospektivní otevřené multicentrické klinické studii III. fáze.Všechny novinky