Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Oftalmologická onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Steroidy jako adjunktivní terapie bakteriální keratitidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie oftalmologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Oftalmologická onemocnění

Vydáno: 27.10.2016

Steroidy jako adjunktivní terapie bakteriální keratitidy

Práce analyzuje použití kortikosteroidů v léčbě bakteriální keratitidy. Důkazy, zda kortikosteroidy z hlediska bezpečnosti a efektivity používat, či ne, jsou stále sporné.

Bakteriální keratitida je vážná oční infekce, která může vést k těžkému zrakového postižení. Rizikové faktory vzniku bakteriální infekce rohovky zahrnují nošení kontaktních čoček, onemocnění povrchu oka, rohovkové trauma a předchozí chirurgický zákrok na oku nebo na víčkách. Antibiotika aplikovaná lokálně představují hlavní metody léčby u případů s bakteriální keratitidou, zatímco použití lokálních kortikosteroidů jako doplňková terapie zůstává kontroverzní. Kortikosteroidy aplikované lokálně se většinou používají ke kontrole zánětu použitím malého množství léku. Jeho použití vyžaduje optimální načasování, souběžné podávání antibiotik a pečlivé sledování. Cílem souhrnné práce bylo posoudit efektivitu a bezpečnost kortikosteroidů jako adjunktivní terapie v léčbě bakteriální keratitidy. Druhotným cílem bylo posoudit zdravotně ekonomické výsledky a kvalitu života. Autoři článku prohledali všechny známé databáze registrující klinické zkoušky a literaturu bez žádných jazykových nebo časových onemocnění. Poslední průzkum byl proveden 14. července 2014. Autoři dále kontaktovali experty v oboru, aby zjistili údaje k nepublikovaným nebo probíhajícím zkouškám.

Do studie byly zahrnuty randomizované kontrolované zkoušky, které hodnotily adjunktivní terapii lokálními kortikosteroidy u lidí s bakteriální keratitidou, kteří byli léčeni antibiotiky. Zjištěny byly celkem čtyři registrované klinické zkoušky, které vyhovovaly kritériím zařazení pro toto posouzení. Celkový počet účastníků byl 611 (612 očí) s rozpětím 30 až 500 účastníků v jedné studii. Všechny studie porovnávaly léčbu bakteriální keratitidy s kortikosteroidem aplikovaným lokálně a bez něj. Jejich sledovací doba byla od dvou měsíců do jednoho roku. Tyto klinické studie byly provedeny v USA, Kanadě, Indii a Jižní Africe. Všechny studie zaznamenaly zrakovou ostrost v rozpětí od tří týdnů do jednoho roku a žádná nezjistila důležité rozdíly mezi skupinou aplikující kortikosteroidy a kontrolní skupinou.

Současné důkazy nepodporují silný účinek kortikosteroidů, což ale může být ovlivněno nedostatečnou schopností studií léčebný účinek zjistit.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Herretes S., Wang X., Reyes J. M. Topical corticosteroids as adjunctive therapy for bacterial keratitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 16; 10: CD005430

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky