Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Oční obtíže v ordinaci praktického lékaře

Kurz - Oční obtíže v ordinaci praktického lékaře - je velmi významným a obohacujícím materiálem pro praktické lékaře vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu pacientů, kteří přicházejí do ordinací praktických lékařů s různými očními obtížemi.
Současně je nutno si uvědomit, že praktičtí lékaři disponují pouze minimální přístrojovou vybaveností a současně základní informovaností v oblasti oftalmologie. Materiál má pomoci při rozhodování zda, popřípadě jakým způsobem léčit, ev. konzultovat odborníka.
Otázky vědomostního testu navazující na výukovývh text jsou dobře volené a plně vyhovují odborné problematice

MUDr. Dušan Bartoš, CSc.

Autor kurzu: prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA
Oční klinika dětí a dospělých 2LF UK a FN v Motole

Pracuje od roku1995 jako primář Oční kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Od počátku své kariéry se specializuje na problematiku dětské oftalmologie. Je uznávaným odborníkem v problematice strabismu, retinopatie nedonošených, plastických operací oka a jeho okolí.
Je řešitelem několika výzkumných záměrů a grantů a je také autorem unikátních operačních postupů.Vědecko-publikační činnost (spoluautor několika monografií) a přednášková aktivita včetně výuky na druhé lékařské fakultě je podpořena četnými stážemi na renomovaných zahraničních pracovištích.
MUDr. Odehnal je spoluautorem několika prestižních monografíí ,z nichž jedna byla oceněna cenou českou společností Jana Evangelisty Purkyněho . Je autorem mnoha mediálně populárních televizních pořadů propagující obor oftalmologie,ale také autorem četných populárních článků v nejrůznějších periodicích a časopisech.
Mezi koníčky MUDr. Odehnala patří zahradničení,tenis,rychlé motocykly a cestování.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Dušan Bartoš, CSc.
Oční oddělení, Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články