Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Náhrada pregabalinu alternativní léčbou nevede ke snížení nákladů na zdravotní péči

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 3.8.2017

Náhrada pregabalinu alternativní léčbou nevede ke snížení nákladů na zdravotní péči

V USA proběhl program na úsporu výdajů v lékárnách, který zahrnoval i pregabalin. Nabádal pacienty, aby si léky buď kupovali přes internet, nebo přešli na levnější alternativu léku, případně na jeho generikum. Ani přes zvýšení počtu objednávek pregabalinu zasílaného poštou a častějšího přechodu na alternativní léčbu tento program nepřinesl žádné úspory z hlediska celkových nákladů na zdravotní péči.

Design a cíle průzkumu

Program na snížení nákladů na farmakoterapii byl v USA zahájen v roce 2010. Cílem této retrospektivní analýzy bylo zhodnotit vliv tohoto programu na změnu využívání pregabalinu a alternativní léčby, výdajů na zdravotní péči a využívání zdravotní péče. Analyzované období zahrnuje 13 měsíců: od 1. 2. 2010 do 28. 2. 2011. Zařazeni byli pacienti s nejméně jednou objednávkou pregabalinu buď zapojení do uvedeného programu (kohorta s programem), nebo bez využití programu (kohorta bez programu).

Změny v objednávkách pregabalinu

Analyzováno bylo 1 218 pacientů v každé kohortě s odpovídajícím propensity score. Jejich průměrný věk byl 51 let a 76,7 % tvořily ženy. Po zahájení programu celkový počet objednávek pregabalinu (zasílání poštou i odběr v lékárnách) ve skupině s programem významně klesl ze 4,7 na 3,8 a ve skupině bez programu významně vzrostl ze 4,7 na 6,2. U pacientů v programu došlo k většímu zvýšení počtu objednávek pregabalinu zasílaného poštou (ze 3,1 na 48,1 %) než ve skupině bez programu (z 2,8 na 9,4 %). Pacienti s programem také častěji přešli na gabapentin než pacienti v kohortě bez programu (31,0 vs. 1,9 %; p < 0,001).

Změny ve výdajích na zdravotní péči

Průměrné celkové výdaje na zdravotní péči byly v obou kohortách srovnatelné před zahájením programu i po něm. Výdaje za léky v lékárnách po zavedení programu v obou kohortách významně vzrostly, a to srovnatelným způsobem. U pacientů, kteří přešli z pregabalinu na gabapentin, byl po zahájení programu zjištěn vyšší výskyt průvodních chorob (p = 0,001), vyšší spotřeba opioidů, alternativních léků a intenzivnější využívání zdravotní péče než u pacientů, kteří zůstali na pregabalinu.

Závěr

Program na úsporu výdajů v lékárnách v USA snížil celkové využití pregabalinu, zvýšil počet jeho objednávek poštou a podíl pacientů, kteří přešli na gabapentin. Zdravotní výdaje to ovšem nesnížilo, naopak − u pacientů, kteří přešli na gabapentin, bylo zjištěn nárůst využívání zdravotní péče, alternativních léků a častější komorbidity.

(zza)

Zdroj: Martin C., Odell K., Cappelleri J. C. et al. Impact of a novel cost-saving pharmacy program on pregabalin use and health care costs. J Manag Care Spec Pharm 2016 Feb; 22 (2): 132−144.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doporučené postupy EFNS pro léčbu neuropatické bolesti

European Federation of Neurological Societes (EFNS) v revizi postupů léčby neuropatické bolesti hodnotila výsledky randomizovaných klinických studií sledujících zejména pacienty s diabetickou či postherpetickou polyneuropatií.

Originální a generické přípravky s obsahem pregabalinu, jejich postavení v léčbě a rizika switche

Ačkoliv jsou generika bioekvivalentní s originálními přípravky, převedení pacienta z jednoho přípravku na druhý není zcela bez rizik. Týká se to i lékové skupiny antiepileptik, mezi která patří rovněž pregabalin. Následující článek shrnuje zjištění plynoucí z klinických studií v této oblasti a rovněž doporučení odborné společnosti.

Prediktory odpovědi na léčbu neuropatické bolesti pregabalinem

Vzhledem k významnému počtu pacientů, u nichž se nedaří dosáhnout odpovědi na farmakoterapii neuropatické bolesti, jsou významné všechny výsledky, které pomohou nalézt prediktory přínosu této léčby. V post hoc analýze údajů z německé observační studie se podařilo nalézt parametry spojené se zvýšenou pravděpodobností klinicky významného zmírnění neuropatické bolesti při léčbě pregabalinem.Všechny novinky