Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nattokináza snižuje krevní tlak u experimentálního modelu

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 19.5.2013

Nattokináza snižuje krevní tlak u experimentálního modelu

Nattokináza je enzym obsažený mj. v tradičním japonském pokrmu natto z fermentované sóji. Nattokináza je složena z 275 aminokyselin a vykazuje značnou homologii se skupinou serinových proteáz – subtilisinů – produkovaných Bacillus subtilis. Pilotní studie naznačují, že kromě popisovaného fibrinolytického účinku by nattokináza mohla přispívat k snížení krevního tlaku. Mechanismus tohoto působení nebyl prozatím zkoumán. Pro detailní fyziologické studie se již řadu desetiletí používají definované zvířecí modely, v případě primární hypertenze je celosvětově nejčastěji používaným modelem inbrední kmen spontánně hypertenzního potkana (SHR).

Cílem studie japonských autorů bylo objasnit, zda antihypertenzivní efekt nattokinázy souvisí s její proteázovou aktivitou. Proto u jedinců kmene SHR porovnali působení kontrolní diety, dvou diet obsahujících nattokinázu ve dvou různých koncentracích (0,2 a 2,6 mg/g diety) a dvou diet obsahujících fragmenty nattokinázy bez proteázové aktivity (v koncentraci 0,2 či 0,6 mg/g diety). Hodnocen byl jednak účinek na systolický (SBP) a diastolický krevní tlak (DBP), tak na funkci renin-angiotenzinového systému a koncentraci fibrinogenu.

Skupina s vyšším obsahem nattokinázy v dietě vykázala signifikantní snížení SBP, DBP a plazmatické koncentrace fibrinogenu, ale nebyly pozorovány změny aktivity reninu a angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE) či koncentrací angiotensinogenu II. Přidání fragmentů nattokinázy ve vyšší koncentraci k dietě rovněž statisticky významně snížilo jak SBP, tak DBP a nevedlo k snížení hladin fibrinogenu, hladina angiotensinogenu II se však signifikantně snížila v porovnání s kontrolní skupinou. Ani u této skupiny nedošlo ke změně aktivity reninu či ACE.

Autoři závěrem konstatují, že jak nattokináza, tak její fragmenty snížily krevní tlak u modelu lidské primární hypertenze. Navrhují dva odlišné mechanismy pro snížení krevního tlaku – jednak štěpení fibrinogenu v plazmě nattokinázou, která si uchovala proteázovou aktivitu i po absorpci v gastrointestinálním traktu, jednak inhibice nárůstu koncentrací angiotenzinu II u fragmentů nattokinázy.

(onse)

Zdroj: Fujita M. Antihypertensive effects of continuous oral administration of nattokinase and its fragments in spontaneously hypertensive rats. Biol Pharm Bull. 2011; 34 (11): 1696–701.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Princip zpomaleného hojení rány následkem stresu poodhalen

O tom, že psychický stres významně zpomaluje proces hojení defektů, není pochyb. Princip, jakým k uvedenému jevu dochází, však stále zůstával neobjasněn. Švýcarští vědci se zaměřili na makrofágy. Jejich funkcí je odstraňovat z hojící se rány choroboplodné zárodky.

Strava bohatá na arginin a prolin slibuje urychlení hojení ran u diabetických pacientů

Defekty kůže a podkoží v oblasti bérce a nohy stojí za většinou případů amputací části dolní končetiny u diabetiků. Nedávno provedená studie francouzských vědců však přináší novou naději ve zlepšení hojení chronických ran u takto nemocných.

Riziko rozvoje závažné infekce po císařském řezu lze snížit provedením antiseptického výplachu vaginy

Samotní porodníci řadí císařský řez k nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokům. Ačkoliv profylaktické podání antibiotik patří k široce rozšířeným postupům, pooperační infekční morbidita je stále přítomna. Komplikuje tak poporodní rekonvalescenci žen a citelně snižuje i jejich schopnost postarat se o novorozené dítě.Všechny novinky