Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Aplikace kryoprezervovaných fibroblastů s nanočásticemi zlata v léčbě popálenin

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 14.3.2016

Aplikace kryoprezervovaných fibroblastů s nanočásticemi zlata v léčbě popálenin

Léčba hlubokých popálenin je komplikovaný a dynamický proces, který zahrnuje fázi zánětu, angiogeneze, novotvorby tkáně a její remodelaci. Nejslibnější metodou v léčbě ran je použití kultivovaných lidských buněk, které nevyvolají rejekci. V následujícím článku bude prezentována studie zabývající se možností léčby hlubokých popálenin za pomoci kultivovaných fibroblastů v kombinaci s nanočásticemi zlata.

Jednou ze základních otázek buněčné biologie je objasnění efektu kmenových buněk při regeneraci a reparaci poškozených tkání. Pro svůj prokazatelný regenerační efekt byly pro léčbu chronických ran použity kultivované fibroblasty.

Nanočástice zlata byly použity již dříve jako vektor pro přenos terapeuticky účinných molekul do buněk. Bylo však zjištěno, že zlato má ve vysokých koncentracích toxický efekt. Nižší koncentrace naopak zvyšovaly proliferaci fibroblastů a snižovaly aktivaci apoptózy a rozvoj nekrózy.

Experimentální studie − hojení s pomocí kultivovaných fibroblastů a částic Au

Nabízela se tedy otázka, zda by byla možná a účinná kombinovaná léčba za pomoci kultivovaných fibroblastů s příměsí nanočástic zlata v nízkých koncentracích. Pro provedení experimentu byl zvolen zvířecí model − studie probíhala na krysách s termickým popálením třetího stupně. Hypotéza byla založena na regeneračním efektu fibroblastů a antioxidačním efektu nanočástic zlata.

Popálená zvířata byla rozdělena do třech skupin. První z nich sloužila jako kontrolní a popálení nebylo léčeno. Druhé skupině byly na popáleninu aplikovány kultivované fibroblasty. Třetí skupina byla léčena kultivovanými fibroblasty v kombinaci s nanočásticemi Au. Na 1 cm2 bylo aplikováno 5 × 104 buněk. Výsledek experimentu byl vyhodnocen 21. den po aplikaci buněk.  

Výsledky experimentu

V porovnání s kontrolní skupinou bylo dosaženo výrazně lepších výsledků u léčených zvířat. Pokud ale porovnáme skupinu 2 a 3, lepší výsledky byly zaznamenány u 3. skupiny, kde byly aplikovány fibroblasty s nanočásticemi Au. Imunofluorescenční metoda prokázala, že částice zlata akcelerují syntetické procesy a dochází tak k rychlejší obnově kolagenu I. a III. typu. Výsledek experimentu souvisí s unikátní strukturou a antimikrobiálními vlastnostmi nanočástic zlata. 

Shrnutí a závěr

Experimentální studie ukázala, že současné použití kultivovaných fibroblastů v kombinaci s nanočásticemi Au je do budoucna efektivní a slibnou metodou. Pozitivní výsledky jsou důsledkem regeneračního efektu fibroblastů a antioxidačního efektu nanočástic Au. 

(idav)

Zdroj: Volkova N., Yukhta M., Pavlovich O., Goltsev A. Application of cryopreserved fibroblast culture with Au nanoparticles to treat burns. Nanoscale Res Lett 2016 (11): 22.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dočasné biologické krytí Xe-Derma v léčbě povrchových opařenin u dětí

Povrchové popáleniny vzniklé politím horkou tekutinou patří k nejčastějším úrazům v dětském věku. Terapie popálenin 1. a 3. stupně se řídí jasnými protokoly. Výběr vhodného krytí popálenin 2. stupně je však předmětem diskusí. Strategie léčby přitom hraje zásadní úlohu v hojení rány.

Úloha proteinů rodiny TGF-β při hojení ran a vzniku hypertrofických jizev

Hojení ran je proces obnovení integrity kůže po poškození, jehož produktem je zjizvení. U lidských plodů bylo pozorováno hojení ran bez vzniku jizev, což vedlo k zahájení výzkumu, který by vysvětlil mechanismy tvorby jizev, za účelem zabránění jejich vzniku. Výzkum byl zaměřen na úlohu růstového faktoru TGF-β jak v procesu hojení ran, tak i při formování jizvy.

Pooperační hojení ran

Hojení operační rány je třeba věnovat dostatečnou pozornost a předcházet rozvoji komplikací, které by mohly zhoršit výsledný funkční i estetický efekt. Cílem článku je upozornit na důležité aspekty pooperační péče o ránu.Všechny novinky