Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Srovnání profylaktických režimů o vysoké a středně vysoké intenzitě

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 21.1.2014

Srovnání profylaktických režimů o vysoké a středně vysoké intenzitě

Profylaktická terapie u těžké formy hemofilie je velmi efektivní, ale je limitovaná cenou. Proto existuje několik různých profylaktických režimů. Srovnání dvou různých režimů – švédského s vysokými dávkami (třikrát týdně 2 000 IU) a nizozemského se středně vysokými dávkami (třikrát týdně 1 000 IU) nabízí nedávno publikovaný článek.

Studie se týkala pacientů narozených mezi lety 1970 a 1994, a to 78 nizozemských a 50 švédských. Medián věku byl 24 let (rozmezí 14–37). Při profylaxi se středně vysokými dávkami bylo užito průměrně 2 100 IU/kg/rok a při profylaxi s vysokými dávkami 4 000 IU/kg/rok (p < 0,01).

Pokud šlo o klinický výstup, byly zaznamenány o něco horší výsledky u středně intenzivního režimu pro krvácení za 5 let (medián 1,3 oproti 0,0 kloubního krvácení/rok u intenzivního režimu) a u HJHS (Heamophilia Joint Health Score, nad 10/144 bodů u 46 % oproti 11 % u intenzivního režimu). V kvalitě života a míře sociálního začlenění rozdíl nebyl. Nicméně cena intenzivního režimu s vysokými dávkami byla o 66 % vyšší než u středně intenzivního režimu (p < 0,01).

Autoři tohoto srovnávacího článku shrnují, že prospěch intenzivní profylaxe je limitován. Pokud jde o konkrétního pacienta, dávkování profylaxe by mělo být vždy stanoveno individuálně. Mnoha pacientům se může dařit i při nižších dávkách podávaného preparátu.

(eza)

Zdroj: Fischer K. et al. Intermediate-dose versus high-dose prophylaxis for severe hemophilia: comparing outcome and costs since the 1970s. Blood 2013 Aug 15; 122 (7): 1129–36; doi: 10.1182/blood-2012-12-470898

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšené krvácivé tendence u přenašeček hemofilie A

V dotazníkovém průzkumu zaměřeném na přenašečky hemofilie A se ukázalo, že jak lékaři, tak přenašečky udávají zvýšené krvácivé tendence i při normálních hladinách srážlivého faktoru VIII.

Ekonomický význam léčby krvácení u pacientů s inhibitorem pomocí rFVIIa

Výsledky analýzy dat získaných z českého registru HemoRec zaměřeného na pacienty s hemofilií a inhibitorem ukázaly, že ve srovnání se standardní dávkou může vysoká iniciální dávka rFVIIa zlepšit léčebné výsledky a nemusí vést k navýšení nákladů s léčbou spojených.

Kazuistika: Neobvyklá příčina prodlouženého APPT u SLE – získaná hemofilie a lupus antikoagulans

Získaná hemofilie je vzácnou příčinou prodloužení aPTT. Je spojena s revmatickými onemocněními, jakým je například systémový lupus erythematodes (SLE). K prodloužení aPTT může vést i lupus antikoagulans, který je též spojen se obdobnými revmatologickými stavy. Tato kazuistika ukazuje na současnou přítomnost jak získané hemofilie, tak i lupusu antikoagulans.Všechny novinky