Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Získaná hemofilie A

Získaná hemofilie A je sice relativně vzácné onemocnění, které však, pokud není zavčas rozpoznáno a léčeno, může mít fatální průběh. Tento e-learningový kurz považuji za velmi přínosný neboť rozšíření povědomí o získané hemofilii A mezi nejširší lékařskou veřejností jistě přispěje ke zlepšení, resp. urychlení její diagnostiky a ve větším procentu případů tak bude léčba krvácení i eradikace inhibitoru zahájena včas před rozvojem možných fatálních krvácivých komplikací.

Text je psán srozumitelnou formou pro lékaře všech odborností a přiložený stručný vědomostní test velmi výstižně shrnuje zásadní diagnostické a terapeutické postupy.

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Autor kurzu: doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Přednostka Krevního centra FNO

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články