Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Profylaktické podávání FEIBA vede u pacientů s inhibitorem ke snížené míře krvácení a zlepšení kvality života

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 15.9.2014

Profylaktické podávání FEIBA vede u pacientů s inhibitorem ke snížené míře krvácení a zlepšení kvality života

Pro-FEIBA studie s pravidelným profylaktickým podávání produktu FEIBA (antiinhibičního komplexu koagulačních faktorů) u pacientů s inhibitorem byla mimo jiné zaměřena také na kvalitu života (HRQoL).

Tato prospektivní randomizovaná paralelní studie posuzovala, zda profylaxe produktem FEIBA podávaným 12 měsíců povede ke zlepšení kvality života pacientů s inhibitorem. 36 pacientů bylo randomizováno k profylaktickému podávání FEIBA (v dávce 85 ± 15 IU/kg každý druhý den) či léčbě on-demand. HRQoL byla posuzována při zahájení studie, po 6 a 12 měsících, a to pomocí skórovacích a dotazníkových metod (EQ-5D, HAem-A-QoL, HAemo-Qol, vizuální analogová škála VAS). K analýze byl použit párový t-test, hodnoceno bylo také srovnání mezi mírou krvácení (anualizovaná ABR) a fyzickou HRQoL.

Po 6 a 12 měsících došlo dle indexu EQ-5D i skóre EQ-VAS ke statisticky významnému zlepšení u jedinců dostávajících produkt FEIBA profylakticky. V těchto hodnocených periodách došlo také ke statisticky významnému snížení celkově vnímané bolesti. Po 12 měsících profylaxe bylo pozorováno statisticky významné zlepšení ve 4 doménách HAem-A-Qol celkového skóre. Roční míra krvácení ABR byla snížena pro profylaktickou skupinu ve srovnání se skupinou léčenou on-demand o 72 % (p = 0,0003), což bylo spojeno s lepší fyzickou HRQoL (p < 0,05).

Profylaktická terapie produktem FEIBA vedla u pacientů s inhibitorem k významnému snížení ABR a zlepšení kvality života.

(eza)

Zdroj: Stasyshyn O., et al. Prophylaxis with anti-inhibitor coagulant complex improves health-related quality of life in haemophilia patients with inhibitors: results from FEIBA NF Prophylaxis Study. Haemophilia – publikováno 3. března 2014; doi: 10.1111/hae.12390

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Volba optimálního produktu pro léčbu hemofilie

Lékaři, kteří zajišťují péči o hemofiliky, mají k dispozici (zejména u hemofilie A) širokou škálu různých komerčně dostupných koagulačních faktorů připravených buď z dárcovské plazmy, či rekombinantními metodami. Článek italských odborníků publikovaný v roce 2012 v časopise Blood shrnuje jejich názory na to, jak volit mezi různými produkty faktoru VIII.

Užití 30% trichloroctové kyseliny při stomatologickém ošetření hemofiliků

Ve stomatologické péči o pacienty s hemofilií je nezbytné zvládnout krvácení a také předcházet zranění, které by bylo způsobeno samotným stomatologickým zákrokem. Krvácení může být způsobené drážděním sliznice, například zubním kamenem nebo přítomností plaku. Ke stomatologickému ošetření krvácející gingivy či sliznic může být použito více různých způsobů. Jedním z mnoha terapeutických přístupů je použití 30% trichloroctové kyseliny (TCA).

Nová metoda umožňující stanovení intracelulární exprese FVIII v periferních monocytárních buňkách

Průtoková cytometrie je v hematologii používána zejména v diagnostice maligních onemocnění. Autoři z americké Bethesdy se pokusili optimalizovat esej založenou na průtokové cytometrii, pomocí které by bylo možné detekovat intracelulární hladiny faktoru VIII (FVIII) v periferních monocytárních buňkách.Všechny novinky