Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Optimalizace léčby hemofilie

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 12.1.2016

Optimalizace léčby hemofilie

Profylaxe, tedy pravidelné opakované podání chybějícího koagulačního faktoru, je v současnosti považovaná za zlatý standard léčby těžkých forem hemofilie. Její optimalizace pro daného pacienta nejen zvyšuje výslednou účinnost léčby, ale umožňuje také lepší využití ekonomických zdrojů.

Profylaxe se dělí do několika kategorií. Za primární profylaxi je považovaná léčba zahájená před vznikem jakéhokoliv poškození kloubu, nejpozději po prvním krvácení, ve věku do 2 let života. Sekundární profylaxe zahrnuje pravidelnou léčbu zahájenou v době kloubního poškození nebo po závažném krvácení. Terciární profylaxe indikovaná u dospělých hemofiliků má za cíl předejít život ohrožujícím krvácením a zabránit zhoršení již existujícího poškození pohybového aparátu. Obecně platí, že čím později je profylaxe zahájena, tím vyšší je riziko vzniku kloubních změn (artropatie).

Otevřená randomizovaná multicentrická studie ESPRIT ukázala, že děti s těžkou formou hemofilie A léčené profylaxí krvácely signifikantně méně než děti léčené jen při krvácení (4 vs. 12 krvácení/rok; p < 0,01). Kloubní postižení hodnocené dle rentgenových snímků bylo významnější u pacientů léčených jen při krvácení. Náklady na léčbu byly 2× vyšší ve skupině dětí léčených profylakticky.

Snaha o ještě lepší optimalizaci léčby vedla ke konceptu terapie „šité na míru“ – tedy snaze určit potřebnou dávku i frekvenci podávání dle potřeb konkrétního jedince. Individualizovaná terapie využívá sledování farmakokinetických parametrů (PK) po podání koagulačního faktoru. Tento koncept vychází ze zjištění, že poločas podávaného léku (zejména u hemofilie A) se může mezi pacienty lišit i o více než 200 % (8–28 hod.). Kalkulování dávky pouze dle váhy pacienta tak nemusí vyhovovat všem. PK umožňuje přizpůsobení léčby požadovaným aktivitám pacienta, popřípadě sladění jeho aktivit s podáním léčby. PK zabraňuje (téměř) všem krvácením. Navíc optimalizuje finanční zdroje bez omezení péče o pacienta.

Lze tedy shrnout, že profylaxe snižuje riziko krvácení a dlouhodobého poškození pohybového aparátu u dospělých i dětí. Navíc bylo prokázáno, že profylaxe zvyšuje kvalitu života. Farmakokinetika pomáhá najít medicínsky i ekonomicky ideální léčbu pro každého jednotlivce s hemofilií.

(eza)

Zdroj: Blatný J. Medicínské i ekonomické aspekty optimalizace léčby dětí s hemofilií. Oddělení dětské hematologie FN Brno, 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Náklady na léčbu hemofilie v ČR

Terapie či profylaxe hemofilie patří k nejnákladnějším druhům zdravotní péče. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o velmi malý počet pacientů. Pravdou také je, že díky nastavení cenových mechanismů v České republice jsou zdejší náklady na léčbu hemofilie nižší než ve většině evropských států. Naopak kvalita léčby je v Česku zcela jistě na evropské úrovni.

Hemofilie a stárnoucí populace: bariéry compliance k léčbě

Starší pacienti představují obecně rizikovou skupinu z hlediska polypragmazie a zatížení chronickými onemocněními. Pacienti s hemofilií A nebo B se nyní dožívají očekávané délky života mužské populace, což platí zejména pro země s vysokou úrovní zdravotní péče. Optimální péče o stárnoucí populaci s hemofilií je předmětem nedávno publikovaného nástinu studie, která bude během 12 měsíců zkoumat compliance k léčbě.

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika. Podaří-li se díky efektivní a moderní terapii zabránit poškození pohybového aparátu dítěte, má šanci na normální život i v dospělosti.Všechny novinky