Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Nová varianta rekombinantního faktoru VIIa (BAY 86-6150) v terapii hemofilie – výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 15.4.2012

Nová varianta rekombinantního faktoru VIIa (BAY 86-6150) v terapii hemofilie – výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie

BAY 86-6150 je nová varianta lidského rekombinantního faktoru VIIa vyvinutá za účelem dosažení jak vysoké prokoagulační aktivity, tak i delšího působení u lidí s hemofilií. V časopise Journal of Thrombosis and Haemostasis byly publikované velice slibné výsledky studie zabývající se bezpečnostním profilem, snášenlivostí, farmakokinetikou a imunogenicitou přípravku BAY 86-6150 u jedinců s hemofilií bez krvácení.

Zmiňované studie se účastnili muži (18–65 let) se středně těžkou či těžkou formou hemofilie A nebo B s inhibitorem nebo bez něj. Šestnáct jedinců bylo randomizováno v poměru 3:1 do 4 kohort užívajících postupně zvyšující se dávku BAY 86-6150 (6,5, 20, 50 nebo 90 μg/kg) nebo placebo. Nezávislá monitorační komise přezkoumala před dalším navýšením dávky data z předchozí kohorty. Odběr krve byl proveden před podáním dávky a po něm, přičemž pacienti pak byli sledováni ještě dalších 50 dnů po podání dávky.

Podávání BAY 86-6150 nebylo spojeno s výskytem klinicky významných nežádoucích účinků nebo na dávce závislou toxicitou, a to v případě všech testovaných dávek. Farmakokinetika BAY 86-6150 vykazovala lineární odpověď na dávku s poločasem rozpadu 5–7 hodin. Účastníci studie vykazovali konzistentní, na dávce závislé hodnoty generace trombinu ex vivo v plazmě chudé na trombocyty (průměrný maximální efekt, 26–237 nM trombinu u dávek od 6,5 do 90 μg/kg). Maximální hladiny trombinu v čase odpovídaly hladinám BAY 86-6150 s o něco kratší kinetikou trombinu a se zachovanou aktivitou cirkulující BAY 86-6150. Autoři nepozorovali pokles aktivovaného parciálního tromboplastinového či protrombinového času. U žádného z pacientů nedošlo v průběhu 50denního sledování k rozvoji anti-BAY 86-6150 neutralizačních protilátek.

V této první multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u lidí byl přípravek BAY 86-6150 dobře snášen, a to i v případě nejvyšší dávky (90 μg/kg) s dobrým bezpečnostním profilem.

(mik)

Zdroj: Mahlangu J. N. et al. Phase I, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Single-Dose Escalation Study of the rFVIIa Variant BAY 86-6150 in Hemophilia. J Thromb Haemost. Publikováno on-line 21. února 2012; doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04667.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivnění hojení ran u krvácivých chorob

Hojení ran je ovlivněno řadou faktorů jako hemostáza, diabetes mellitus, špatný stav výživy, porucha okysličení tkáně, infekce, kouření, obezita, stres a věk.

Léčba bolesti u pacientů s hemofilií – kazuistika

Muži s hemofilií mohou již od mladého věku trpět krátkodobou bolestí způsobenou krvácením anebo perzistentní či chronickou bolestí, která je dlouhodobým následkem krvácení.

Možnosti genetického poradenství u rodin s rizikem přenosu hemofilie

I přes významné pokroky v péči o pacienty s hemofilií neexistuje nadále možnost definitivního vyléčení a hemofilie zůstává chronickým onemocněním. Nositelky hemofilie tak podstupují náročné rozhodování při plánování rodiny a tato rozhodnutí jsou vždy ovlivněna faktory etickými, psychologickými i kulturními.Všechny novinky