Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Kombinace kyseliny tranexamové a bypassového přípravku normalizuje pevnost sraženiny u hemofiliků s inhibitorem

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 9.12.2014

Kombinace kyseliny tranexamové a bypassového přípravku normalizuje pevnost sraženiny u hemofiliků s inhibitorem

V terapii krvácení u hemofiliků s inhibitorem lze užít buď koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), nebo rekombinantní aktivovaný FVII (rFVIIa). Antifibrinolytikum kyselina tranexamová (TXA) může zlepšit hemostázu. Dříve publikované studie ukázaly, že kombinace TXA s rFVIIa je bezproblémová, jiné studie naznačily, že TXA lze použít i v kombinaci s aPCC, což bylo dlouho považováno za ne zcela vhodné z obavy před rozvojem trombóz či diseminované intravaskulární koagulopatie. Nově byla publikovaná studie hodnotící kombinaci antifibrinolytika a bypassového přípravku z hlediska bezpečnosti a hemostatické účinnosti.

Zdraví dobrovolníci (n = 5) a hemofilici s inhibitorem (n = 6) byli zahrnuti do prospektivní případové studie se zkříženým uspořádáním. Kontrolám byla podávána TXA v dávce 20 mg/kg perorálně. Pacienti dostávali aPCC v dávce 75 IU/kg intravenózně první den, druhý den byla k stejné dávce aPCC přidána i TXA v dávce 20 mg/kg orálně. Následovala 14denní wash-out perioda a po ní byl podáván rFVIIa v dávce 90 µg/kg v kombinaci s TXA či bez ní. V daných časových bodech (před léčbou, za 15, 30, 60, 120, 180 a 240 minut po podání) byly odebírány krevní vzorky k vyhodnocení maximální pevnosti sraženiny (maximum clot fitness, MCF), měřeno tromboelastograficky.

U zdravých kontrol byl prokázán 20násobný vzestup v MCF po podání TXA. Přidání TXA k aPCC či rFVIIa vedlo k signifikantnímu zvýšení MCF, které dosáhlo hodnot srovnatelných se zdravými kontrolami léčenými pouze TXA (p > 0,05). Infuze aPCC či rFVIIa indukovala pouze 3–10násobné zvýšení MCF od vstupních hodnot s poklesem MCF, který začínal již 60–120 minut po podání bypassového přípravku. TXA nezvýšila endogenní potenciál trombinu. Nebyly pozorovány klinické ani laboratorní známky spojené s tromboembolismem, diseminovanou intravaskulární koagulopatií či hyperkoagulačním stavem.

Tato studie ukázala, že kombinace aPCC či rFVIIs s TXA normalizuje stabilitu sraženiny u pacientů s hemofilií a inhibitorem tak, že je srovnatelná se zdravými kontrolami.

(eza)

Zdroj: Tran H. T. T., et al. Tranexamic acid as adjunct therapy to bypassing agents in haemophilia A patients with inhibitors. Haemophilia 2014, 20: 369–375; doi: 10.1111/hae.12318

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Potřeba úspěšné genové terapie u hemofilie

Genová terapie je slibný přístup v terapii hemofiliků, a to jak s inhibitorem, tak i bez něj. Úspěšná genová terapie by pacientům nabídla život bez rizika závažného krvácení a bez komplikací spojených s krvácením. Slibuje život bez pravidelné intravenózní aplikace chybějících koagulačních faktorů. V důsledku by pak úspěšná genová terapie vedla k životu „bez hemofilie“.

Vytrénuj další školitele – efektivní přístup k tréninku fyzioterapeutů v péči o hemofiliky

Cílem publikované studie bylo hledat efektivní způsob tréninku fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů pro péči o hemofiliky. Účelem bylo poskytnout takové školení, aby byli schopni používat správně Hemophilia Joint Health Score (HJHS) pro vyhodnocení muskuloskeletálního zdraví chlapců s hemofilií, a dále poskytnout takový trénink, aby trénovaní jedinci mohli pracovat jako další školitelé v rámci péče o hemofiliky v Číně.

Zásady péče o těhotné s vrozenými krvácivými poruchami – zpráva z workshopu Světové federace pro hemofilii

Ženy s vrozenými krvácivými poruchami (IBD) jsou vystaveny vysokému riziku krvácivých komplikací v těhotenství. Je zde také riziko přenosu genetické poruchy na potomka s potenciálním krvácením u postiženého dítěte. Aliance pro hemofilii nedávno poukázala na nutnost globální standardizace kvalitní péče o rodiny postižené IBD.Všechny novinky