Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Jak je to s léčbou krvácení u hemofiliků s inhibitorem s přípravkem FEIBA v reálném životě − s efektivitou a bezpečností?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 6.6.2016

Jak je to s léčbou krvácení u hemofiliků s inhibitorem s přípravkem FEIBA v reálném životě − s efektivitou a bezpečností?

Velmi recentně byly publikovány výsledky mezinárodní open-label observační studie probíhající mezi lety 2008 a 2014, jež hodnotila bezpečnost a efektivitu podávání koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (FEIBA) u pacientů s hemofilií a inhibitorem v podmínkách běžné klinické praxe, tedy mimo kontrolované studie.

Studie byla prospektivní a zahrnovala pacienty s hemofilií A či B, kteří vyvinuli inhibitor a byli léčeni produktem FEIBA po dobu alespoň 1 roku (± 2 měsíce). Studie byla naplánována tak, že neovlivňovala léčebná rozhodnutí, tedy ani fakt, zda byla FEIBA podávána pravidelně jako profylaxe, nebo dle potřeby (on-demand). Ošetřující lékaři poskytli data týkající se laboratorních výsledků, nežádoucích událostí, podávaných dávek a rychlosti infuze preparátu FEIBA a klinická data.

Účastníci studie

Do studie bylo zahrnuto 81 pacientů ze 40 center v celkem 10 zemích. 85,2 % pacientů představovali hemofilici A, 2,5 % hemofilici B a 12,3 % pacienti se získanou hemofilií. Profylaxe s přípravkem FEIBA byla v době vstupu do studie podávána celkově 55,6 % pacientů (63,3 % pacientů s vrozenou hemofilií), ostatní byli léčeni on-demand. Všichni pacienti se získanou hemofilií byli léčeni on-demand. Hemofilici léčení profylakticky byli mladší (medián věku 16 let) než nemocní léčení dle potřeby (medián věku 38 let).

Průměrná doba, během níž byli pacienti léčeni profylakticky, činila 267 dnů (medián 311 dnů), při podávání on-demand to bylo v průměru 270 dnů (medián 323 dnů). Celková průměrná doba strávená v režimu podávání přípravku FEIBA dosahovala 355 dnů (medián 367 dnů). U pacientů s vrozenou hemofilií činil medián dní s podáním infuze FEIBA při profylaktickém podávání 170 za rok. Celkem 14 pacientů s inhibitorem léčených imunotoleranční terapií dostávalo přípravek FEIBA profylakticky, 10 z nich denně, 4 obden.

Účinnost a bezpečnost

Dobré či výborné hodnocení hemostatické účinnosti hodnocené ošetřujícím lékařem bylo dokumentováno v 90,1 % případů. U pacientů s vrozenou hemofilií byl podíl dobré či výborné účinnosti dosažen v 96,7 % případů u profylaktického režimu a v 81,8 % případů u hemofiliků léčených on-demand. U nemocných se získanou hemofilií byla výborná hemostatická účinnost dokumentovaná v 80 % případů a dobrá ve 20 % případů.

Pokud jde o bezpečnost, závažná nežádoucí událost byla zaznamenána u 37 % pacientů, přičemž závažná nežádoucí událost spojená s léčbou byla zaznamenaná u 3,7 % sledovaných osob. Nezávažná nežádoucí událost spojená s léčbou byla dokumentována u 6,3 % osob. U osob s vrozenou hemofilií nebyla zaznamenána žádná tromboembolická nežádoucí příhoda. U jedné pacientky (86 let) se získanou hemofilií a inhibitorem byla hlášena hluboká žilní trombóza spojená s povrchovou tromboflebitidou. Tato pacientka však byla v daném období léčena kombinovanou terapií s FEIBA a rFVIIa. Dalšími rizikovými faktory, o nichž lze u této skupiny pacientů spekulovat, mohou být také vyšší věk či přidružená morbidita.

Studie dále odhalila zajímavý fakt, a sice že průměrná rychlost podávání infuze přípravku FEIBA v reálné praxi činila 3,8 U/kg/min s maximem 23,5 U/kg/min, což je významně vyšší dávka, než je doporučeno v SPC přípravku (2,0 U/kg/min).

Závěr

V této observační prospektivní studii bylo potvrzeno, že přípravek FEIBA je bezpečný a efektivní v situaci běžné klinické praxe. Byl by vhodný další výzkum k posouzení bezpečnosti vyšší rychlosti podávání infuze FEIBA, jež bylo v reálné praxi zaznamenáno.

(eza)

Zdroj: Negrier C., Voisin S., Baghaei F. et al. Global post-authorization safety surveillance study: real-world data on prophylaxis and on-demand treatment using FEIBA (an activated prothrombin complex concentrate). Blood Coagul Fibrinolysis 2016 Jan 29; doi: 10.1097/MBC.0000000000000525 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory koagulačních faktorů u hemofilie

Pojmem inhibitor označujeme protilátku proti koagulačnímu faktoru, která inaktivuje jeho účinek. Teoreticky může být protilátka namířena proti kterémukoliv faktoru, ale v klinické praxi se prakticky setkáváme jenom s případy inhibitorů FVIII a ojediněle FIX.

Hemofilie B získaná transplantací jater

Nedávno byla publikována neobvyklá kazuistika hemofilie B, která byla získaná po ortotopické transplantaci kadaverózních jater.

Kardiochirurgická operace u hemofilika − příliš velké riziko?

Váš pacient, kardiak ve věku 66 let s nemocí tří tepen a s náhodně zjištěnou hemofilií B, zvažuje navrhovaný aortokoronární bypass. Ptá se, zda kardiochirurgická operace není s ohledem na koagulopatii příliš riziková. Přikláníte se spíše k operačnímu řešení. Ale je to v daném případě skutečně nejlepší postup?Všechny novinky