Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Intenzivní fyzická aktivita navyšuje aktivitu FVIII u mírných a středně těžkých hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 26.7.2013

Intenzivní fyzická aktivita navyšuje aktivitu FVIII u mírných a středně těžkých hemofiliků

Dle předchozích studií byl popsán vzestup aktivity faktoru VIII (FVIII) v souvislosti s fyzickou aktivitou, a to jak u zdravých subjektů, tak i u některých pacientů s koagulopatiemi. Holandští lékaři studovali, zda je fyzická aktivita schopna navýšit aktivitu endogenního FVIII u pacientů s mírnou a středně těžkou hemofilií. Dle jejich zjištění se zdá, že jakási přirozená ochrana je u těchto mužů nastavena.

Změny hodnot aktivity FVIII a von Willebrandova faktoru (vWF) byly studovány u 15 pacientů s hemofilií A (věk 20–39 let). Středně těžkou hemofilií A trpělo 8 pacientů a mírnou formou 7 mužů. Pacienti šlapali na kole až do dosažení pocitu vyčerpání. Krevní vzorky byly odebrány před cvičením a 10 minut po cvičení. U obou skupin hemofiliků došlo k navýšení aktivity FVIII 2,5krát (rozmezí 1,8–7,0). Absolutní vzestup byl ale odlišný – u pacientů se středně těžkou hemofilií to byl medián 7 % (rozmezí 3–9), kdežto u pacientů s mírnou hemofilií byl medián 15 (rozmezí 6–62 %). Nezávisle na tíži onemocnění se zvýšily vWF a propeptid vWF (vWFpp) – o medián 50 % (rozmezí 8–123) a 165 % (rozmezí  48–350) v daném pořadí.

Tato pozorování mohou vést k závěru, že aktivity o vysoké intenzitě u hemofiliků s mírnou či středně těžkou hemofilií, které jsou provedeny před zapojením do sportovních činností, mohou snížit riziko krvácení. Na to, jaký je skutečný klinický význam tohoto zjištění, by mohly odpovědět další studie.

(eza)

Zdroj: Goren W. G., et al. Protected by nature? Effects of strenuous physical exercise on FVIII activity in moderate and mild haemophilia A patients: a pilot study. Haemophilia – publikováno online 19. března 2013; doi: 10.1111/hae.12111

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Compartment syndrom u hemofilie – kazuistika

Compartment syndrom je velmi vážná situace, která vzniká ve chvíli, kdy dojde v uzavřeném prostoru k tlakovým změnám, které způsobí pokles perfuze ve tkáních.

Jaký je vliv obezity na krvácení u hemofiliků?

Prevalence obezity v populaci hemofiliků stoupá. Autoři z holandského Utrechtu studovali vliv obezity na krvácivost – konkrétně na frekvenci krvácení a na spotřebu koagulačních faktorů.

Překážky léčby hemofiliků

Časná léčba krvácení u hemofiliků je zcela zásadní pro jeho co nejefektivnější zvládnutí, a to bez ohledu na to, zda je, či není přítomen inhibitor. Jaké jsou překážky a omezení, které brání rychlé a efektivní léčbě?Všechny novinky