Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Fyzioterapie u chronické hemofilické artropatie kotníků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 11.6.2014

Fyzioterapie u chronické hemofilické artropatie kotníků

Hemofilická artropatie kotníků vede k bolestem, poruchám chůze a často k nemohoucnosti a hendikepu. U některých fyzioterapeutických postupů je známo, že jsou efektivní při akutním krvácení. Otázkou zůstává, zda mají obdobný význam také u chronických obtíží? Španělští autoři se pokusili definovat, které z fyzioterapeutických postupů jsou v péči o chronickou hemofilickou artropatii kotníku nejefektivnější.

Autoři se vydali cestou systematického prozkoumání dostupné literatury publikované na dané téma do dubna 2013. Do analýzy zahrnuli ty články, které se zabývaly nejméně jednou skupinou fyzioterapeutických metod a které současně obsahovaly vyšetření a hodnocení pacienta před zahájením terapie danou metodou a po jejím ukončení.

Stanovená kritéria splnilo 5 studií, které zahrnovaly mimo jiné vodoléčbu, trénování síly a rovnováhy či terapii spojenou se sportem. Tyto zmíněné procedury v analýze prokázaly efekt na zlepšení rozsahu kloubního pohybu, bolesti, rovnováhy i subjektivního vnímání fyzické výkonnosti. Průměrně trvaly léčebné intervence 20 týdnů a každý jedinec průměrně absolvoval 10 hodin léčby týdně.

I přesto, že design takovéto studie měl řadu omezení, výsledky potvrdily, že fyzioterapie má jednoznačně své místo v multidisciplinárním terapeutickém přístupu k pacientům s hemofilií. Nicméně z analýzy nelze vyvodit jasná doporučení či indikace pro daný typ fyzioterapeutické léčby, a to zejména proto, že chybí kontrolní studie. Fyzioterapie musí vždy kombinovat oba aspekty péče o hemofiliky – být co nejefektivnější v kontrole kloubních obtíží a současně nesmí být příčinou hemartróz.

K získání odpovědí na otázky spojené s fyzioterapií a hemofilickou artropatií kotníků by bylo velmi potřebné vést takové klinické studie, které by vedle různých fyzioterapeutických metod (včetně intenzity a trvání terapie) braly do úvahy také věk, váhu pacientů či počet a stupeň postižení různých kloubů.

(eza)

Zdroj: Cuesta-Barriuso R., Gómez-Onesa A., López-Pina J. A. Physiotherapy treatment in patients with hemophilia and chronic ankle arthropathy: a systematic review. Rehabil Res Pract. 2013; 2013: 305249; doi: 10.1155/2013/305249

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

ESPRIT – randomizovaná studie jednoznačně potvrdila účinnost profylaxe u dětských těžkých hemofiliků A

Jedním z hlavních cílů léčby hemofilie je prevence rozvoje hemofilické artropatie. Italská studie u dětských pacientů s hemofilií A ESPRIT (Evaluation Study on Prophylaxis: a Randomized Italian Trial) byla odstartovaná již v roce 1996, tedy v době, kdy standardem péče o tyto děti bylo podávání léčby epizodicky, jen při krvácení.

Profylaxe u kongenitální deficience FVII

Profylaxe u deficitu faktoru VII (FVII) je ne zcela jasně definovaná, zejména s ohledem na velmi krátký poločas podávané substituce. S využitím Seven Treatment Evaluation Registry (STER) byly hodnoceny jak účinnost, tak i bezpečnost profylaktických režimů užívaných u pacientů s deficitem FVII.

Kombinace FVIII a by-passového přípravku u pacientů s hemofilií A a inhibitorem může vést ke zlepšení hemostázy

Izraelští autoři se ve studii publikované v časopise Haemophilia pokusili definovat, zda přidání FVIII k podávanému by-passovému přípravku, v tomto případě rekombinantnímu aktivovanému FVII (rFVIIa), může znamenat možný terapeutický přínos.Všechny novinky