Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Dentální extrakce u hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 17.12.2013

Dentální extrakce u hemofiliků

Hemofilie je vrozená krvácivá choroba. Bývá udáváno, že na celém světě žije kolem 400 000 lidí trpících tímto onemocněním. Tito pacienti mají velké riziko krvácení, provázející mimo jiné i všechny operace. Invazivní výkony ve většině případů (v závislosti na tíži onemocnění a na typu výkonu) vyžadují podávání koagulačního faktoru.

V případě dentálních extrakcí má většina center k dispozici protokoly zajišťující dosažení efektivní kontroly krvácení. Německá zkušenost s 58 extrakcemi u 15 pacientů ukazuje, že dodržování takovéhoto protokolu je smysluplné. U jednoho pacienta s mírnou formou hemofilie byl výkon úspěšně proveden po aplikaci Desmopresinu, jehož efekt byl ověřen 2 týdny před samotnou extrakcí. Substituční faktory byly podány vždy 30 minut před výkonem s cílem navýšit hladinu deficitního faktoru na 50–100 IU/dl. Pooperačně bylo cílem substituce udržovat hladinu faktoru nad 30 %. Ve většině případů byla podávána i tranexamová kyselina po dobu 7 dnů, výjimkou byli pacienti s kontraindikací z důvodů kardiovaskulárních obtíží (n = 3). U všech pacientů (tedy včetně těch, kteří nedostávali antifibrinolytika celkově) pak byly použity lokálně v období 3 pooperačních dnů gázy s obsahem tranexamové kyseliny. Peroperačně operatér ve všech případech použil lokální hemostatické přípravky (kolagen, oxycelulózu či fibrinové lepidlo) a vstřebatelný steh. Antibiotika byla podávána jen v nezbytných případech a pooperační bolest byla léčena paracetamolem.

Celkově tedy bylo provedeno 58 extrakcí u 15 pacientů ve věku 4–74 let při 19 zákrocích. 11 pacientů trpělo hemofilií A (6 těžkou formou) a 4 hemofilií B (3 těžkou formou). Sekundární krvácení se objevilo u 2 pacientů s hemofilií A – jeden krvácel z nosu sedmý pooperační den (odstranění všech 4 zubů moudrosti) a jeden krvácel lokálně pátý pooperační den. Všichni pacienti byli hospitalizovaní průměrně 6 dnů.

Tato zkušenost ukazuje, že při dentálních extrakcích je nezbytná spolupráce operatéra, který musí mít s těmito pacienty zkušenost a musí používat co nejšetrnější postup ke snížení rizika krvácení, a hematologa, který vede přípravu pacienta k operaci a postupuje podle zavedených pravidel substituce u těchto pacientů. Použití lokálních hemostatických přípravků snižuje množství podané substituce.

(eza)

Zdroj: Peisker A, RAschke GF, Schultze-Mosgau S. Management of dental extraction in patients with Heamophilia A and B: a report of 58 extractions. Med Oral PAtol Oral Cir Bucal – publikováno online 13. října 2013; doi: 10.4317/medoral.19191

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sport nemění u zdravých mužů skóre HJHS

Haemophilia Joint Health Score (HJHS) je velmi užitečný nástroj k posouzení efektu profylaktického podávání deficitního srážlivého faktoru u pacientů s hemofilií. HJHS se používá k zachycení časných kloubních změn, zejména u dětí ve věku 4–18 let.

Rekombinantní FVIIa fúzí spojen s albuminem – prodloužený čas účinku potvrzen

Přítomnost inhibitoru neboli neutralizující protilátky je dnes jednou z nejproblematičtějších komplikací léčby hemofilie. Jeho existence významně narušuje či zcela eliminuje efektivitu léčby koagulačními faktory.

Vizualizace koagulačních mechanismů napomohla k lepšímu pochopení poruch krevní srážlivosti

Nové poznatky blíže odhalující hemokoagulační mechanismy, jejichž znalost lze využít v terapii krvácivých poruch, přinesla studie ruských autorů publikovaná v časopise Biophysical Journal.Všechny novinky