Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Dávkování faktoru VIII u podvyživených či obézních hemofiliků A

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 14.4.2014

Dávkování faktoru VIII u podvyživených či obézních hemofiliků A

Již v roce 1981 byl do praxe zaveden vzorec pro kalkulaci množství podávaného faktoru VIII u hemofiliků A. Vzorec daný tělesnou váhou (kg) × požadovaný vzestup hodnot FVIII (%)/2 vychází z empirického předpokladu, že podání jedné jednotky FVIII na kg váhy zvýší plazmatickou aktivitu FVIII o přibližně 2 % normální aktivity (in vivo recovery se tedy rovná 2). Nedávno publikovaná studie belgických autorů hodnotila vliv některých morfometrických parametrů a různých typů koncentrátů koagulačních faktorů na recovery FVIII.

Analýza zahrnovala data získaná od 201 dospělých mužů s hemofilií A. Byli pečlivě vybráni z osmi farmakokinetických klinických studií, ve kterých byly podávány tři různé koncentráty rekombinantních faktorů (Advate®, Kogenate® FS, or ReFacto AF®/Xyntha®). K určení faktorů majících vliv na recovery FVIII byla použita regresní analýza.

Medián recovery FVIII byl 2,16 pro všechny pacienty. V analýze byli pacienti rozděleni do tří podskupin podle hodnot body mass indexu (BMI) – muži s BMI pod 20,3, mezi 20,3 a 29,5 a nad 29,6. Medián recovery FVIII se významně lišil mezi jednotlivými skupinami (p < 0,001) – konkrétně 1,60 pro muže v první skupině, dále 2,14 a 2,70 pro dvě následující skupiny. Typ podaného koncentrátu koagulačního faktoru neměl na hodnoty recovery větší vliv.

Tato analýza tedy ukazuje, že v kalkulaci dávek FVIII by měl být brán ohled i na váhu pacienta, zejména na velmi hubené nebo naopak obézní pacienty, jelikož v jejich případě není recovery FVIII rovno předpokládané hodnotě 2.

(eza)

Zdroj: Henrard S., Speybroeck N., Hermans C. Impact of being underweight or overweight on factor VIII dosing in hemophilia A patients. Haematologica2013 Sep; 98 (9): 1481–6; doi: 10.3324/haematol.2013.084038

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití muskuloskeletálního ultrazvuku při bolestech u dospělých hemofilických pacientů

Většinou se předpokládá, že příčinou bolestí kloubů a svalů u hemofilie je krvácení, i když objektivních informací, které by etiologii těchto bolestí u hemofiliků dokládaly, je jen velmi málo. Podání koagulačního faktoru přitom často nevede k úlevě. Autoři studie publikované před časem v časopise Haemophilia proto navrhují ke stanovení etiologie bolesti kloubů a svalů využívat muskuloskeletální ultrazvuk (musculoskeletal ultrasound – MSKUS), který spolehlivě odliší krvácení od dalších příčin bolesti.

Populační farmakokinetický model pro dávkování rekombinantního faktoru IX

Z četných publikací týkajících se hemofilie A je známý princip nastavení dávkování faktoru VIII dle farmakokinetických parametrů. Využívá se omezeného odběru krve a bayesiánské farmakokinetické analýzy. Nově publikovaná studie byla zaměřena na použití obdobných metod k vytvoření farmakokinetického modelu pro dávkování rekombinantního faktoru IX (rFIX) u hemofilie B.

Možný vliv leidenské mutace či mutace genu pro protrombin na rozvoj inhibitoru u hemofilie A

Němečtí vědci se zabývali možným vlivem mutací v genech faktoru V (FV) a faktoru II (FII) na rozvoj inhibitoru u pacientů s těžkou či středně těžkou formou hemofilie A (HA). Výsledky studie naznačují, že i přítomnost mutací v genech pro jiné koagulační faktory může mít na rozvoj inhibitoru ve vysokém titru vliv.Všechny novinky