Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Aktuální přístup italských center k léčbě hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 13.6.2015

Aktuální přístup italských center k léčbě hemofiliků

Nedávno byl publikován aktualizovaný přístup italských center k péči o hemofiliky. V Itálii je péče o tyto pacienty již tradičně velmi uniformní. Práce jednotlivých center je koordinována v rámci Asociace hemofilických center (AICE, Associazione Italiana Centri Emofilia), která spolupracuje s národním institutem zdraví. Součástí aktuálních doporučení je také přístup k výběru koncentrátu srážecího faktoru.

Péče o pacienty s hemofilií a krvácivými onemocněními je založena na domácí léčbě, která umožňuje podání chybějícího srážecího faktoru co nejdříve od vzniku obtíží. Autoaplikace léčby pacientem nicméně předpokládá, že pacient či osoba, která se o něj stará, jsou poučeni nejen v technice aplikace, ale také v hodnocení obtíží. Hemofilická centra proto pravidelně organizují kurzy a tréninková edukační setkání s cílem podpořit pacienty v užívání domácí léčby.

Koncentráty srážecích faktorů jsou indikovány podle národních pravidel. Léčba je pro pacienta plně hrazena z pojištění. Vydávání léků pacientům je obdobné jako v ČR, tedy při pravidelných návštěvách v hemofilických centrech v intervalech 3–6 měsíců.

Pokud jde o doporučení týkající se výběru produktu, jsou v souladu s publikovanými daty. Rekombinantní koncentráty jsou léky volby pro dosud neléčené či minimálně léčené pacienty a pro ty pacienty, kteří byli dosud léčeni výhradně rekombinantními koncentráty. Rekombinantní koncentráty jsou dále produktem volby pro HIV pozitivní pacienty s klinickými známkami imunodeficitu, a to z důvodu rizika parvovirové infekce či dosud neznámých krví přenosných patogenů. Rekombinantní koncentráty jsou taktéž produktem volby u pacientů již dříve léčených plazmatickými deriváty, kteří byli nakažení virem hepatitidy C a u nichž došlo k vymizení viru spontánně či po antivirové léčbě.

(eza)

Zdroj: Rocino A. et al. Principles of treatment and update of recommendations for the management of haemophilia and congenital bleeding disorders in Italy. Blood Transfus. 2014 Oct; 12 (4): 575–598.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitor u lehkých či středně těžkých hemofiliků A

U mírné či středně těžké hemofilie A (HA) může přítomnost inhibitoru vést až k dramatickému nárůstu míry krvácení. Data týkající se terapeutického přístupu k eradikaci inhibitoru u těchto hemofiliků jsou stále spíše omezená.

Vývoj inhibitoru u dosud neléčených pacientů v České republice – situace po zavedení rekombinantních produktů FVIII

Nedávno publikovali čeští hematologové článek zabývající se incidencí inhibitoru v České republice, a to konkrétně v situaci po zavedení koncentrátů faktoru VIII připraveného rekombinantní technologií (rFVIII).

Vývoj inhibitoru u těžkých hemofiliků – výsledky 4 let sledování v projektu EUHASS

Vývoj inhibitoru v současnosti představuje nejvýznamnější komplikaci léčby hemofiliků. Jakékoliv rozdíly v riziku, které pro rozvoj inhibitoru konkrétní produkty představují, by tak mohly mít klinický význam. Cílem programu The Europian Haemophilia Savety Surveillance (EUHASS) je sledovat rozvoj inhibitorů u hemofiliků A a B v závislosti na konkrétních podávaných koncentrátech srážlivého faktoru.Všechny novinky