Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití itopridu při příznacích funkční dyspepsie u ruských pacientů

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 11.8.2015

Využití itopridu při příznacích funkční dyspepsie u ruských pacientů

Cílem následující studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost podávání itopridu při léčbě funkční dyspepsie u pacientů v Rusku.

Jednalo se o prospektivní otevřenou multicentrickou a placebem kontrolovanou studii, do které bylo na základě předchozích vyšetření zařazeno 96 dospělých pacientů. Diagnóza FD odpovídala Římským kritériím II z roku 2000, která definují diagnostická kritéria funkčních dyspepsií. Během studie pacienti dostávali itoprid ve formě tablet 50 mg 3× denně po dobu 8 týdnů.

Itoprid patří do skupiny prokinetik, působí jako antagonista dopaminových D2 receptorů a rovněž jako inhibitor acetylcholinesterázy. Aktivuje gastrointestinální motilitu – zvyšuje peristaltiku jícnu, stimuluje žaludeční motilitu, urychluje žaludeční vyprazdňování a zlepšuje gastroduodenální koordinaci. 

Stav pacientů byl hodnocen v průběhu studie (ve 4. a 8. týdnu) a po ukončení studie (ve 12. týdnu) léčby. Odpověď na léčbu byla hodnocena pomocí stupnice Global Patient Assessment (GPA) a dotazníku Leeds Dyspepsia Questionnaire (LDQ). Stupnice GPA je určena k subjektivnímu hodnocení pacientem, dotazník LDA slouží ke stanovení diagnózy FD a zhodnocení její závažnosti. Pro vyhodnocení bezpečnosti užívání itopridu autoři studie sledovali frekvenci nežádoucích účinků, vyšetřovali ledvinné a jaterní parametry a kontrolovali EKG.

Hodnocení GPA ukázalo, že ve 4. týdnu dosáhlo terapeutického účinku 53,76 % pacientů, v 8. týdnu 85,71 % a ve 12. týdnu 82,22 % pacientů. Podíl pacientů, kteří zaznamenali účinky itopridu již v 8. týdnu (86 %), byl vyšší než v předchozích podobných studiích (p < 0,001). Průměrné skóre dotazníku LDQ v 8. týdnu bylo významně nižší než ve výchozím stavu (2,09 vs. 9,36; p < 0,001). Šest lehčích nežádoucích účinků se vyskytlo u 3/96 (3,12 %) pacientů. 

Závěrem autoři konstatují, že itoprid je účinné a dobře tolerované léčivo pro léčbu funkční dyspepsie.

Zdroj: Kasjanenko V. I., Denisov N. L., Vasiljev I. V. Use of itopride in the symptoms of functional dyspepsia in Russia: results of a phase IV prospective open-label multicenter clinical trial. Ter Arkh. 2014; 86 (8): 35–41.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Optimální dávkování 40 mg omeprazolu denně – vliv na žaludeční a jícnové pH a sérový gastrin u zdravých dobrovolníků

Autoři studie, publikované v prestižním časopise The American Journal of Gastroenterology, zkoumali supresi produkce žaludeční kyseliny při terapii 40 mg omeprazolu denně. Zároveň se věnovali i vztahu mezi sérovým gastrinem a žaludečním pH při této léčbě.

Bezpečnost užívání léků ze skupiny inhibitorů protonové pumpy v těhotenství

Analýza 114 000 dětí narozených v Izraeli v letech 1998–2009 ukázala, že intrauterinní expozice lékům ze skupiny inhibitorů protonové pumpy nebyla spojena se zvýšeným rizikem vrozených vad ani se zvýšenou mortalitou či morbiditou.

Srovnání účinnosti I. a II. generace inhibitorů protonové pumpy na eradikaci infekce Helicobacter pylori

Metaanalýza studií, které porovnávaly efekt II. generace inhibitorů protonové pumpy (rabeprazol, esomeprazol) s generací starších preparátů (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) na eradikaci infekce Helicobacter pylori v kombinaci s ATB terapií.Všechny novinky