Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Inhibitory protonové pumpy (IPP)

Od etablování prvních preparátů blokátorů protonové pumpy v běžné klinické praxi uplynulo již přibližně 30 let. Farmaceutické firmy z Evropy (Švédsko) a z Asie (Japonsko) dostaly na trh jako první omeprazol a lanzoprazol začátkem 80. let. Od té doby se rodina blokátorů H+/K+-adenosin trifosfatázy, tzv. inhibitorů protonové pumpy (IPP), významně rozrostla a v současnosti patří mezi nejčastěji předepisované léky. IPP jsou široce uplatňované v léčbě refluxní choroby jícnu, žaludečních a duodenálních vředů, v eradikačních schématech Helicobacter pylori, v léčbě Zolligerova–Ellisonova syndromu, u eozinofilní ezofagitidy i jako prevence poškození sliznice gastroduodena při užívání nesteroidních antiflogistik. Výskyt nežádoucích účinků je extrémně nízký, nicméně je důležité, aby byly podávány ve správných indikacích. V souvislosti s dlouhodobou léčbou IPP se zmiňuje zvýšené riziko infekce Cl. difficile či narušení kostního metabolizmu. Každopádně absolutní riziko těchto nežádoucích efektů je spíš teoretické. Na základě dlouhodobých zkušeností s jejich užíváním v praxi se zastává názor, že IPP patří mezi léčiva s vysoce bezpečným profilem.

Autor kurzu: MUDr. Rastislav Husťak

Endoskopické pracovisko Fakultnej nemocnice Trnava

MUDr. Rastislav Husťak působí jako gastroenterolog ve Fakultní nemocnici v Trnavě a také jako lektor na Trnavská univerzitě v Trnavě.

Medailonek autora
Odborná garance: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CsC.

II. Interní klinika gastro-enterologická a hepatologická, LF UP a FN Olomouc

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články