Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Omeprazol zvyšuje kvalitu života jedinců s ischemickou chorobou srdeční

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 1.9.2015

Omeprazol zvyšuje kvalitu života jedinců s ischemickou chorobou srdeční

Jedním z nejčastějších projevů ischemické choroby srdeční je bolest na hrudi. Jedinci trpící koronárními chorobami však mohou trpět bolestmi na hrudi i z jiných příčin, například v důsledku gastroezofageálního refluxu. Tyto příznaky přitom mohou být zmírněny podáváním inhibitorů protonové pumpy. Studie polských vědců potvrzuje pozitivní vliv na kvalitu života při podávání omeprazolu jedincům s ischemickou chorobou srdeční.

Úvod

Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a refrakterními nebo rekurentními retrosternálními bolestmi mají sníženou očekávanou délku i kvalitu života v porovnání s jedinci se stabilní ICHS. Důvodem tohoto jevu bývá nedostatečná revaskularizace myokardu, progrese aterosklerózy a následná nestabilita aterosklerotických plátů nebo restenózy stentů. Nicméně více než 30 % pacientů s ICHS trpí retrosternálními bolestmi extrakardiálního původu. Příčinou nejčastěji bývá gastroezofageální reflux, aspirinem indukované poškození gastrointestinálního traktu, nemoci pohybového ústrojí nebo panická porucha. Již dřívější studie ozřejmily, že gastrointestinální symptomy mají silně negativní vliv na fyzické a psychické funkce i sociální interakce nemocných s ICHS. Studie polských vědců se tak logicky zaměřila na to, jaký vliv má terapie inhibitory protonové pumpy na kvalitu života nemocných s ICHS.

Metody studie

Výzkumu se zúčastnilo 48 pacientů (11 žen, 37 mužů) s diagnózou rekurentních stabilních angina-like bolestí na hrudi, které byly refrakterní vůči standardní terapii anginy pectoris. Všichni zúčastnění jedinci trpěli ICHS s více než 50% uzávěrem lumen některé z koronárních tepen na angiografii. Všichni zúčastnění taktéž netrpěli žádnými klinickými gastroenterologickými symptomy. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované zkříženě uspořádané studii byli pacienti náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina podstupovala léčbu 20 mg omeprazolu dvakrát denně a druhá skupina dostávala placebo. Terapie trvala 14 dnů a poté došlo k výměně účastníků tak, že skupina, která dostávala placebo, nyní podstupovala po dobu 14 dnů terapii omeprazolem. SF-36 dotazník byl vyplněn před léčbou a následně znovu po ukončení 14denní léčebné kúry.

Výsledky studie

Pacienti léčení omeprazolem dosáhli vyššího skóre v dotazníku SF-36 oproti kontrolní skupině podstupující terapii placebem. Terapie omeprazolem přispěla ke snížení tělesných bolestí a také ke zlepšení fyzického zdraví a celkového zdravotního stavu. Ve srovnání s výchozími hodnotami vedla terapie omeprazolem k výraznému zvýšení celkového skóre SF-36, ale také ke zlepšení fyzického i duševního zdraví.

Závěr

Omeprazol zlepšuje celkovou kvalitu života u jedinců s ICHS bez zjevných gastroenterologických symptomů mnohem účinněji než placebo.

(holi)

Zdroj: Budzyňski J. et al. Improvement in health-related quality of life after therapy with omeprazole in patients with coronary artery disease and recurrent angina-like chest pain. A double-blind, placebo-controlled trial of the SF-36 survey. Health Qual Life Outcomes. 2011 Sep 22; 9: 77; doi: 10.1186/1477-7525-9-77.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Esomeprazol podávaný při antiagregační léčbě společně s klopidogrelem snižuje riziko rekurence žaludečního vředu

Autoři publikovali v časopise Gastroenterology výsledky svého výzkumu, ve kterém srovnávali riziko rekurence žaludečního vředu u pacientů s aterosklerózou při léčbě klopidogrelem samotným a klopidogrelem v kombinaci s esomeprazolem. Zároveň zkoumali vliv esomeprazolu na protidestičkovou aktivitu klopidogrelu.

Esomeprazol prokázal dlouhodobou účinnost a bezpečnost v prevenci recidiv peptických vředů u pacientů léčených NSAID

Roční otevřená multicentrická studie se 130 pacienty potvrdila, že léčba esomeprazolem (20 mg jednou denně) je dobře snášená a účinná v prevenci recidiv peptických vředů u pacientů, kteří dlouhodobě užívají nesteroidní antirevmatika (NSAID).

Využití itopridu při příznacích funkční dyspepsie u ruských pacientů

Cílem následující studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost podávání itopridu při léčbě funkční dyspepsie u pacientů v Rusku.Všechny novinky