Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 12.11.2015

Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Funkční dyspepsie (FD) bez průkazu organické příčiny se řadí mezi časté poruchy gastrointestinálního traktu. Jaká je podle současných poznatků farmakoterapeutická účinnost a bezpečnost prokinetika itopridu v léčbě FD?

Systematická rešerše s metaanalýzou provedená čínskými autory (Huang et al., 2012) hodnotila terapeutickou účinnost a bezpečnost itopridu v porovnání s ostatními prokinetiky (domperidon, mosaprid) nebo s placebem. Itoprid je nové prokinetikum, které antagonizuje dopaminergní D2 receptory a inhibuje uvolňování acetylcholinesterázy. Itoprid však nevyvolává nežádoucí účinky na úrovni centrálního nervového systému, protože díky vysoce polární molekule neprostupuje hematoencefalickou bariérou, nezvyšuje hladinu prolaktinu a neprodlužuje interval QT.

Do celkového hodnocení a následné metaanalýzy autoři zahrnuli 9 randomizovaných kontrolovaných studií s itopridem. Z celkem 2620 dospělých pacientů s FD byl itoprid podáván 1372 subjektům; kontrolní skupina 1248 pacientů dostávala placebo nebo jinou prokinetickou léčbu.

V porovnání s kontrolními skupinami měla kohorta pacientů, kterým byl podáván itoprid, lepší celkové subjektivní hodnocení FD (RR 1,11; 95% CI 1,03–1,19; p = 0,006), pocit menší postprandiální plnosti (RR 1,21; 95% CI 1,03–1,44; p = 0,02) a pomalejšího nástupu časné sytosti (RR 1,24; 95% CI 1,01–1,53; p = 0,04). Směrodatná odchylka váženého průměru skóre dotazníku Leeds Dyspepsia Questionnaire činila −1,38 (95% CI −1,75 až −1,01; p < 0,01). Četnost výskytu nežádoucích příhod u léčby FD itopridem byla podobná jako u kontrolních skupin.

Tato systematická rešerše prokázala, že prokinetická léčba itopridem je v porovnání s placebem či dalšími léčivy (domperidon, misoprid) účinná a bezpečná, s malou incidencí nežádoucích účinků. Itoprid významně zlepšuje skóre symptomů typických pro FD.

(thom)

Zdroj: Huang X., Lv B., Zhang S., Fan Y. H., Meng L. N. Itopride therapy for functional dyspepsia: a meta-analysis. World J Gastroenterol 2012 Dec 28; 18 (48): 7371–7377; doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7371.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Funkční dyspepsie a itoprid – metaanalýza

Funkční dyspepsie (FD) je běžné onemocnění. Přibližně 5 % pacientů v primární péči trpí dyspepsií, z nichž je většina funkčního původu. Itoprid ze skupiny prokinetik se jeví jako zajímavá terapeutická možnost.

Pacienty udávaná adherence k léčbě inhibitory protonové pumpy při dlouhodobém užívání nesteroidních antirevmatik

Pacienti s osteoartritidou (OA), revmatoidní artritidou (RA) a ankylozující spondylitidou (AS) jsou často léčeni nesteroidními antirevmatiky (NSAID), obvykle v kombinaci s gastroprotektivními preparáty ze skupiny inhibitorů protonové pumpy (PPI). Švédská studie zkoumá skutečnou pacienty udávanou adherenci k léčbě PPI při léčbě NSAID.

Itoprid a sulpirid prokázaly účinnost v léčbě postprandiální funkční dyspepsie

U postmenopauzálních žen vedla čtyřměsíční léčba itopridem nebo sulpiridem nejen ke zmírnění dyspeptických příznaků, ale i symptomů úzkosti a deprese.Všechny novinky