Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Esomeprazol prokázal dlouhodobou účinnost a bezpečnost v prevenci recidiv peptických vředů u pacientů léčených NSAID

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 17.8.2015

Esomeprazol prokázal dlouhodobou účinnost a bezpečnost v prevenci recidiv peptických vředů u pacientů léčených NSAID

Roční otevřená multicentrická studie se 130 pacienty potvrdila, že léčba esomeprazolem (20 mg jednou denně) je dobře snášená a účinná v prevenci recidiv peptických vředů u pacientů, kteří dlouhodobě užívají nesteroidní antirevmatika (NSAID).

NSAID jsou účinnými přípravky v léčbě chronické bolesti, jejich dlouhodobé užívání je však spojeno se život ohrožujícími gastrointestinálními příhodami. Jako gastroprotektivní lék se podává inhibitor protonové pumpy, esomeprazol. Cílem autorů této japonské studie bylo zhodnotit jeho dlouhodobou účinnost a snášenlivost. Stanovena byla také účinnost v prevenci recidiv peptických vředů.

Ze zařazených pacientů bylo 73,1 % žen, jejich průměrný věk byl 62,1 roku a 43,8 % mělo infekci Helicobacter pylori. Všichni pacienti měli endoskopicky potvrzený peptický vřed v anamnéze a užívali denně perorální NSAID. Nejčastěji užívanými NSAID byly loxoprofen, meloxikam a diklofenak, 16,2 % pacientů užívalo selektivní inhibitory cyklooxygenázy. Důvodem podávání NSAID byla nejčastěji revmatoidní artritida (u 42 pacientů) a osteoartritida (u 34 pacientů).

Dlouhodobá compliance k léčbě esomeprazolem dosáhla u většiny pacientů > 75 %. U 16,9 % pacientů se objevily nežádoucí účinky, které byly posouzeny jako související s léčbou, byly ovšem mírné a přechodné. Nejčastěji se jednalo o poruchu jaterních funkcí, bolest hlavy, zvýšení hladiny γ-glytamyltransferázy a svalové spazmy (vždy u 2 pacientů). Bez recidivy peptického vředu zůstalo v průběhu jednoho roku trvání studie 95,9 % pacientů (95% CI: 92,3–99,4).

Studie potvrdila dobrou snášenlivost i účinnost esomeprazolu v prevenci recidivy peptických vředů u pacientů s chronickou léčbou NSAID.

(zza)

Zdroj: Sugano K., Kinoshita Y., Miwa H., Takeuchi T. Esomeprazole NSAID Preventive Study Group. Safety and efficacy of long-term esomeprazole 20 mg in Japanese patients with a history of peptic ulcer receiving daily non-steroidal anti-inflammatory drugs. BMC Gastroenterol. 2013 Mar 26; 13: 54.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití itopridu při příznacích funkční dyspepsie u ruských pacientů

Cílem následující studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost podávání itopridu při léčbě funkční dyspepsie u pacientů v Rusku.

Optimální dávkování 40 mg omeprazolu denně – vliv na žaludeční a jícnové pH a sérový gastrin u zdravých dobrovolníků

Autoři studie, publikované v prestižním časopise The American Journal of Gastroenterology, zkoumali supresi produkce žaludeční kyseliny při terapii 40 mg omeprazolu denně. Zároveň se věnovali i vztahu mezi sérovým gastrinem a žaludečním pH při této léčbě.

Bezpečnost užívání léků ze skupiny inhibitorů protonové pumpy v těhotenství

Analýza 114 000 dětí narozených v Izraeli v letech 1998–2009 ukázala, že intrauterinní expozice lékům ze skupiny inhibitorů protonové pumpy nebyla spojena se zvýšeným rizikem vrozených vad ani se zvýšenou mortalitou či morbiditou.Všechny novinky