Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Esomeprazol je dobře snášený v léčbě dětí s gastroezofageální refluxní chorobou

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 6.10.2015

Esomeprazol je dobře snášený v léčbě dětí s gastroezofageální refluxní chorobou

Randomizovaná studie prokázala bezpečnost a snášenlivost esomeprazolu (v denní dávce 5, 10 nebo 20 mg) v léčbě dětí od 1 do 11 let s endoskopicky prokázanou gastroezofageální refluxní chorobou (GERD). Tato léčba vedla ke snížení četnosti a závažnosti příznaků GERD.

Jednalo se o 8týdenní multicentrickou nekontrolovanou dvojitě zaslepenou studii, ve které byly děti randomizovány k podávání různých dávek esomeprazolu. Dětem s hmotností < 20 kg byl esomeprazol podáván v denní dávce 5 nebo 10 mg, dětem s hmotností ≥ 20 kg v denní dávce 10 nebo 20 mg. Bezpečnost a snášenlivost byla hodnocena podle výskytu nežádoucích příhod a změn v anamnestických údajích, výsledcích fyzikálního vyšetření a laboratorních testů. Závažnost příznaků GERD hodnotili zkoušející lékaři každé 2 týdny podle škály PGA (Physician’s Global Assessment). Rodiče pacientů hodnotili příznaky spojené s GERD (pálení žáhy, kyselá regurgitace a bolest v epigastriu) na škále 0–3 (žádné až závažné), a to při vstupu do studie (za předcházejících 72 hodin) a poté každý den (za předcházejících 24 hodin).

Údaje byly k dispozici u 108 ze 109 zařazených dětí. Celkem 13 nežádoucích příhod souvisejících s léčbou bylo zjištěno jen u 9,3 % pacientů. Nejčastěji šlo o průjem (2,8 %), bolest hlavy (1,9 %) a ospalost (1,9 %). U 2 dětí došlo ke zvracení, které ale nebylo považováno za nežádoucí příhodu související s léčbou. Skóre PGA se po 8 týdnech léčby významně snížilo oproti vstupní hodnotě (p < 0,001). Z 58 pacientů, kteří měli na začátku studie dle PGA středně závažné nebo závažné příznaky, dosáhlo do závěrečné kontroly 91,4 % nižšího skóre. Skóre příznaků GERD do konce léčby významně kleslo ve všech terapeutických skupinách (p < 0,01).

Tyto výsledky dokládají dobrou snášenlivost a účinnost esomeprazolu u dětí s GERD.

(zza)

Zdroj: Gilger M. A., Tolia V., Vandenplas et al. Safety and Tolerability of Esomeprazole in Children With Gastroesophageal Reflux Disease. Pediatr Gastroenterol Nutr 2015 Jul; 60 Suppl 7: S16–S23.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 22x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv omeprazolu na kvalitu hlasu u pacientů s funkční dysfonií a laryngofaryngeálním refluxem

Laryngofaryngeální reflux (LPR) je zatékání obsahu žaludku přes dolní jícnový svěrač do horní části trávicího a dýchacího systému, které je časté u pacientů s funkčními dysfoniemi. Autoři studie z Turecka sledovali vliv léčby LPR omeprazolem na kvalitu hlasu u těchto pacientů.

Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

Několik publikovaných studií naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících inhibitory protonové pumpy, což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu. Je tomu tak doopravdy?

Vliv dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik a kouření na reparační mechanizmy žaludeční sliznice

Krvácení ze žaludečního vředu je nejčastější příčinou krvácení z horní části trávicího traktu. Autoři z Finska ve své práci zkoumali, jaký vliv mají různé dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik (NSAID) a kuřácký status na reparační mechanizmy žaludeční sliznice právě při krvácení ze žaludečního vředu.Všechny novinky