Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 9.2.2017

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Podávání inhibitorů protonové pumpy (PPI) je považováno za jednu z nejúčinnějších dlouhodobých terapií u pacientů s chronickou gastroezofageální refluxní chorobou. Studie na zvířatech však ukázaly, že dlouhodobé podávání omeprazolu způsobuje reverzibilní zvýšení proliferace epidermálních buněk sliznice žaludku. Autoři prezentované práce proto zkoumali vliv dlouhodobého podávání omeprazolu a esomeprazolu na proliferaci a apoptózu buněk žaludeční sliznice u pacientů s refluxní ezofagitidou.

Metodika a průběh studie

U celkem 26 pacientů (14 mužů, 12 žen; průměrný věk 46,2 ± 16,5 roku) byla provedena biopsie žaludeční stěny (malá kurvatura, 3 cm od pyloru), a to před zahájením terapie PPI a po 6 měsících léčby. V otevřené studii užívalo 14 pacientů 20 mg omeprazolu denně, 12 pacientů pak 40 mg esomeprazolu denně. Všichni byli negativní na výskyt H. pylori a neužívali žádnou další medikaci ovlivňující stav žaludeční sliznice.

Buněčná proliferace, apoptóza a exprese proteinu p53 a receptoru proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR) byly hodnoceny pomocí imunohistochemických technik na formalinem fixovaných bioptických vzorcích zalitých v parafínu. U každého vzorku bylo dvěma nezávislými výzkumníky hodnoceno vždy nejméně 600 epitelových buněk v dobře orientovaných jamkách. Výsledky byly vyjádřeny jako procentuální podíl obarvených buněčných jader a statisticky vyhodnoceny pomocí jednostranné analýzy rozptylu, LSD (Least Significant Difference) testů a korelační analýzy. Za statisticky signifikantní byla považována hodnota p < 0,05.

Výsledky

Výsledky léčby omeprazolem a esomeprazolem byly srovnatelné. Po 6 měsících léčby nebyla pozorována statisticky signifikantní změna v expresi proteinu p53 a procentu apoptotických buněk. Byl pozorován slabý nárůst buněčné proliferace a exprese proteinu EGFR, rozdíl v hodnotách před zahájením terapie a po 6 měsících léčby však nebyl statisticky signifikantní. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce:

sledovaný parametr

omeprazol před léčbou

omeprazol po 6 měsících

esomeprazol před léčbou

esomeprazol po 6 měsících

proliferační index (%)

40,9 ± 13,8

54,1 ± 16,6

39,6 ± 8,7

52,8 ± 10,4

apoptóza (%)

45,3 ± 8,7

49,5 ± 10,3

43,5 ± 9,8

48,9 ± 9,8

p53 (%)

28,7 ± 4,3

28,9 ± 12,7

29,2 ± 10,7

29,6 ± 11,5

EGFR (%)

17,6 ± 11,9

21,9 ± 7,9

16,8 ± 8,1

22,3 ± 8,1

Závěr

Autoři studie dospěli k závěru, že dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy není asociována s abnormalitami v proliferaci buněk sliznice žaludku ani nenarušuje křehkou rovnováhu mezi proliferací a apoptózou.

(este)

Zdroj: Hritz I., Herszenyi L., Molnar B. et al. Long-term omeprazole and esomeprazole treatment does not significantly increase gastric epithelial cell proliferation and epithelial growth factor receptor expression and has no effect on apoptosis and p53 expression. World J Gastroenterol 2005; 11 (30): 4721−4726, doi: 10.3748/WJG.v11.i30.4721.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Funkční dyspepsie (FD) bez průkazu organické příčiny se řadí mezi časté poruchy gastrointestinálního traktu. Jaká je podle současných poznatků farmakoterapeutická účinnost a bezpečnost prokinetika itopridu v léčbě FD?

Funkční dyspepsie a itoprid – metaanalýza

Funkční dyspepsie (FD) je běžné onemocnění. Přibližně 5 % pacientů v primární péči trpí dyspepsií, z nichž je většina funkčního původu. Itoprid ze skupiny prokinetik se jeví jako zajímavá terapeutická možnost.

Pacienty udávaná adherence k léčbě inhibitory protonové pumpy při dlouhodobém užívání nesteroidních antirevmatik

Pacienti s osteoartritidou (OA), revmatoidní artritidou (RA) a ankylozující spondylitidou (AS) jsou často léčeni nesteroidními antirevmatiky (NSAID), obvykle v kombinaci s gastroprotektivními preparáty ze skupiny inhibitorů protonové pumpy (PPI). Švédská studie zkoumá skutečnou pacienty udávanou adherenci k léčbě PPI při léčbě NSAID.Všechny novinky