Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 12.2.2017

Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

Nedávno publikovaná práce v časopisu Depression and Anxiety prokázala vyšší účinnost kombinace sertralinu s mirtazapinem oproti samotnému sertralinu v léčbě posttraumatické stresové poruchy.

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je závažné chronické a omezující onemocnění s celoživotní prevalencí 5−7 %. Rozvine se u více než 15 % osob exponovaných traumatické události.

V současnosti se v léčbě PTSD uplatňuje kognitivně-behaviorální terapie, která ovšem nemusí být vždy dostupná nebo plně účinná. Z farmakoterapeutických možností se nejvíce osvědčila antidepresiva ze skupiny SSRI (selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu), ale ani ta nebývají účinná u všech nemocných. Toto omezení prokázaly i velké studie, ve kterých bylo užívání paroxetinu a sertralinu spojeno s mírou dosažení léčebné odpovědi 53−62 % a remise 23−30 %.

Mirtazapin

Tetracyklické antidepresivum mirtazapin zvyšuje serotoninergní neurotransmisi nepřímo prostřednictvím antagonistického působení na presynaptických α2-adrenoreceptorech a blokády postsynaptických serotoninových receptorů 5-HT2 a 5-HT3 a histaminových receptorů H1.

Několik randomizovaných kontrolovaných studií poukázalo na vyšší účinnost kombinace mirtazapinu + SSRI (nebo rychlejší odpověď na její podávání s menším dopadem na sexuální funkce) v terapii velké deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy oproti léčbě samotným SSRI. Retrospektivní otevřená studie ukázala, že augmentace mirtazapinem má příznivý účinek na poruchy spánku u pacientů s PTSD. Cílem práce proto bylo zhodnotit tuto kombinovanou léčbu u pacientů s PTSD a porovnat její účinnost a snášenlivost se samotným SSRI.

Metodika studie

Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou studii zahrnující dospělé pacienty (n = 36) s diagnózou PTSD (dle kritérií DSM-IV alespoň střední závažnosti: skóre CAPS [Clinician-Administered PTSD Scale] ≥ 50). Účastníci měli po dobu 24 týdnů užívat kombinaci sertralinu (v iniciální denní dávce 25 mg se zvýšením až na 200 mg) + mirtazapinu (v iniciální dávce 30 mg na noc s možným zvýšením na 45 mg) nebo sertralin s placebem.

Primárním sledovaným parametrem bylo pokračování v léčbě (tj. počet dnů na léčbě ve studii) a závažnost PTDS (skóre CAPS). Sekundární cíle zahrnovaly podíl pacientů s remisí (skóre CAPS < 20) a léčebnou odpovědí (> 30% snížení skóre CAPS a CGI-C [Clinical Global Impression of Change Scale] = 1 nebo 2), dále závažnost deprese, poruchy spánku, hodnocení sexuálních funkcí, kvalitu života a celkové fungování nemocných.

Výsledky

Ve skupině na kombinované terapii bylo dosaženo významně vyšší míry remise (p = 0,042) a zmírnění symptomů deprese (p = 0,023) než ve skupině se samotným sertralinem. Skupiny se významně nelišily v primárních ani dalších sekundárních sledovaných parametrech, ale kombinovaná léčba znamenala vždy numericky větší přínos pro velikost účinku v porovnání se samotným sertralinem od slabého po střední (Cohenovo d = 0,26−0,63). Obě varianty léčby byly dobře tolerované, přičemž ve skupině se sertralinem s mirtazapinem byla zjištěna významně vyšší chuť k jídlu, ale bez rozdílu ve váhovém přírůstku.

Závěr

Výsledky práce poukazují na možné výhody použití kombinace sertralinu + mirtazapinu v léčbě PTSD oproti použití samotného antidepresiva ze skupiny SSRI. Jsou zapotřebí další studie, které by ukázaly, zda podávat kombinovanou léčbu od začátku, nebo použít mirtazapin jako augmentační strategii u pacientů bez dostatečné odpovědi na SSRI.

(raj)

Zdroj: Schneier F. R., Campeas R., Carcamo J. et al. Combined mirtazapine and SSRI treatment of PTSD: a placebo-controlled trial. Depress Anxiety 2015 Aug; 32 (8): 570−579, doi: 10.1002/da.22384.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poruchy nálady spojené s menstruačním cyklem − možnosti léčby

Psychické a somatické potíže spojené s premenstruačním obdobím trápí řadu žen. Některé do té míry, že jim významně snižují kvalitu života. Lékem první volby jsou antidepresiva typu SSRI.

Využití mirtazapinu v terapii anxiózně-depresivního syndromu u pacientky netolerující paroxetin pro galaktoreu

Prezentovaná kazuistika popisuje případ ženy s anxiózně-depresivním syndromem, u které se po nasazení paroxetinu objevila hyperprolaktinémie a galaktorea. Záměna paroxetinu za mirtazapin vedla k vymizení těchto vedlejších účinků a také ke zlepšení psychického stavu pacientky.

Možnosti ovlivnění deprese při poruchách příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP), mezi které řadíme zejména mentální anorexii a mentální bulimii, bývají často provázeny depresivními příznaky. Léčba deprese coby komorbidity PPP však má určitá specifika, kterými se odlišuje od terapie depresivní poruchy.Všechny novinky