Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Kombinace antidepresiv

Autor kurzu: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Psychiatrická klinika LF MU Brno

Narodila se v srpnu 1946 ve Znojmě. Je vdaná, má dvě děti. Absolvovala LF MU v Brně, po ukončení s červeným diplomem v r. 1969 nastoupila na psychiatrickou kliniku v Brně jako sekundární lékař a Brnu zůstala věrná. Atestaci I. stupně z psychiatrie složila v r. 1973, atestaci II. stupně v r 1976. V letech 1976–2002 byla vedoucím lékařem mužského psychotického oddělení Fakultní nemocnice Brno. Paralelně s tím se věnovala akademické kariéře. V r. 1983 obhájila CSc. (téma farmakoterapie manických stavů), 1993 docenturu, v r. 1998 se stala profesorem psychiatrie. Od r. 1993 do r. 2011 byla přednostou Psychiatrické kliniky LF MU Brno (v této specializaci byla první ženou v Česku, která obhájila profesuru a stala se přednostou). V současné době se nadále podílí na výuce psychiatrie na LF MU a nové LF Univerzity Ostrava. Je členkou řady českých i mezinárodních odborných společností. Její publikace se týkají hlavně psychofarmakoterapie a biologické psychiatrie.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články