Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Chybějící léčebná odpověď jako indikátor vhodnosti kombinace antidepresiv

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 3.4.2017

Chybějící léčebná odpověď jako indikátor vhodnosti kombinace antidepresiv

Neuropsychiatrický tým odborníků z Japonska a Itálie porovnával účinnost a toleranci antidepresiv mirtazapinu či SSRI (inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu) u pacientů s velkou depresivní poruchou. Cílem studie bylo zjistit, zda nedostatečná léčebná odpověď v týdnu 4 představuje klinický indikátor pro kombinaci těchto dvou antidepresiv v následné léčbě.

Metodika studie

Celkem 154 pacientů s velkou depresivní poruchou bylo v otevřené studii GUNDAM randomizováno do 2 skupin, z nichž jedna užívala v kroku I po dobu 4 týdnů mirtazapin a druhá antidepresivum ze skupiny SSRI. U nonrespondérů (pacientů, kteří neodpověděli na léčbu v kroku I) byla další 4 týdny v kroku II porovnávána tolerance a účinnost pokračující monoterapie mirtazapinem nebo SSRI (krok IIa) oproti kombinaci obou léčiv (krok IIb). Respondéři (pacienti, kteří odpověděli na léčbu v kroku I) pak v kroku II pokračovali v původní terapii.

Výsledky

V kroku I uvedené studie mirtazapin ve srovnání s antidepresivem typu SSRI přinesl signifikantně rychlejší zlepšení, což se projevilo vyšší hodnotou dosažených remisí v týdnu 2. U mirtazapinu byla zaznamenána častěji ospalost, u antidepresiv ze skupiny SSRI nauzea. Kolem 80 % respondérů z kroku I dosáhlo v týdnu 8 remise, zatímco 64 % nonrespondérů, kteří pokračovali v monoterapii, remise v týdnu 8 nedosáhlo.

Nicméně, jak ukázal krok IIA, kombinace mirtazapinu + SSRI je výhodnější než monoterapie SSRI antidepresivem. U pacientů, kteří užívali v kroku I SSRI, přinesla kombinace antidepresiv v kroku IIa významnější zlepšení na Hamiltonově škále deprese (HAM-D) než monoterapie SSRI, a to jak v týdnu 6 (p = 0,006), tak v týdnu 8 (p = 0,013).

Pokud nonrespondéři k SSRI obdrželi v kroku II do kombinace mirtazapin, škála remise se zvýšila o 5 % a skóre HAM-D se zlepšilo o 4 body. Pokud se však přidalo antidepresivum ze skupiny SSRI nemocným, kteří neodpovídali na mirtazapin, efekt tak výrazný nebyl.

Závěr

Přidání mirtazapinu k SSRI může vést ke zlepšení pacientů s velkou depresivní poruchou, kteří nedostatečně odpovídají na monoterapii SSRI. Nedostatečnou odpověď na antidepresiva ze skupiny SSRI ve 4. týdnu léčby lze zároveň považovat za indikátor vhodnosti kombinace SSRI a mirtazapinu v následné terapii.

(ask)  

Zdroj: Kato M., Takekita Y., Koshikawa Y. et al. Non response at week 4 as clinically useful indicator for antidepressant combination in major depressive disorder. A sequential RCT. J Psychiatr Res 2017; 89: 97–104, doi: 10.1016/j.jpsychires.2017.02.003.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

Nedávno publikovaná práce v časopisu Depression and Anxiety prokázala vyšší účinnost kombinace sertralinu s mirtazapinem oproti samotnému sertralinu v léčbě posttraumatické stresové poruchy.

Kombinace fingolimodu a antidepresiv účinně zlepšuje stav pacientů s roztroušenou sklerózou a přidruženou depresí

Přibližně jeden ze dvou pacientů s roztroušenou sklerózou trpí komorbiditou ve formě deprese (celkově 40–60 %), která zhoršuje zdravotní stav i kvalitu života. Riziko onemocnění depresí je celoživotní. Pokud není poskytnuta léčba, hrozí noncompliance i sebevražedné tendence.

Poruchy nálady spojené s menstruačním cyklem − možnosti léčby

Psychické a somatické potíže spojené s premenstruačním obdobím trápí řadu žen. Některé do té míry, že jim významně snižují kvalitu života. Lékem první volby jsou antidepresiva typu SSRI.Všechny novinky