Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Akceptabilita escitalopramu

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 4.6.2015

Akceptabilita escitalopramu

Pacienti trpící depresivní poruchou většinou velmi dobře tolerují terapii escitalopramem. Nežádoucí účinky, které se během léčby tímto antidepresivem objevují, jsou obvykle mírné a přechodného charakteru. Nejčastěji se vyskytuje insomnie, nauzea, zvýšené pocení, únava a snížení libida.

Nežádoucí účinky a srovnání s některými dalšími antidepresivy

Metaanalýza Kennedyho z roku 2009, do které bylo zařazeno 16 studií, srovnávala mimo jiné výskyt nežádoucích účinků u escitalopramu, ostatních selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Mezi nežádoucími účinky, které se vyskytovaly v 5 % a častěji, byl u terapie escitalopramem pozorován nižší výskyt průjmu, pocitu sucha v ústech a přítomnosti více než jednoho nežádoucího účinku v porovnání s ostatními preparáty z řady SSRI. Dále bylo užívání escitalopramu ve srovnání s antidepresivy ze skupiny SNRI spojeno s méně častým výskytem nauzey, insomnie, pocitu suchých úst, vertiga, zvýšeného pocení, zácpy a zvracení.

Studie srovnávající výskyt sexuální dysfunkce u escitalopramu, sertralinu a bupropionu potvrdily častější výskyt tohoto nežádoucího účinku během terapie escitalopramem oproti léčbě ostatními dvěma preparáty.

Akceptabilita escitalopramu

Metaanalýza Ciprianiho z roku 2009 zabývající se srovnáním účinnosti a akceptability excitalopramu a dalších 11 antidepresiv (bupropionu, citalopramu, duloxetinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, milnacipranu, mirtazapinu, paroxetinu, reboxetinu, sertralinu a venlafaxinu) prokázala nejvyšší akceptabilitu právě u escitalopramu. Během léčby escitalopramem či sertralinem byl pozorován prokazatelně menší počet případů s nutností přerušení léčby oproti duloxetinu, fluvoxaminu, paroxetinu, reboxetinu a venlafaxinu.

Vzhledem k vysoké účinnosti a dobré tolerabilitě představuje escitalopram jeden z léků první volby při léčbě depresivní poruchy.

(veri)

Zdroj: Eiji Kirino. Escitalopram for the management of major depressive disorder: a review of its efficacy, safety, and patient akceptability. Patient Prefer Adherence. 2012; 6: 853–861; Kennedy et al. Escitalopram in the treatment of major depressive disorder: a meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2009; 25 (1): 161–175; Cipriani A. et al.Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2009; 373 (9665): 746–758

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Deprese je u starších nemocných nedostatečně diagnostikovaná

Přestože se depresivní poruchy u starších jedinců vyskytují často a představují závažný problém, zůstávají nedostatečně diagnostikovány a léčeny. Příčinou může být mimo jiné atypický průběh deprese, který se u osob této věkové kategorie nezřídka objevuje.

Účinnost escitalopramu v léčbě depresivní poruchy ve srovnání s placebem a citalopramem

Účinnost escitalopramu v léčbě depresivní poruchy byla potvrzena řadou klinických studií. Výzkumy prokázaly vyšší účinnost v porovnání s placebem a shodnou či vyšší účinnost ve srovnání s ostatními preparáty ze skupiny SSRI.

Farmakologický profil escitalopramu

Escitalopram patří mezi antidepresiva 3. generace. Jedná se o S-enantiomer citalopramu a stejně jako on patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Jde o antidepresivum, které se vyznačuje rychlým nástupem účinku, dobrou účinností a příznivým profilem nežádoucích účinků. SSRI se díky těmto vlastnostem staly léky první volby v terapii deprese a úzkostných stavů.Všechny novinky