Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Světová incidence a prevalence zánětlivých střevních onemocnění ve 21. století

Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Téma: Crohnova nemoc

Vydáno: 11.12.2017

Světová incidence a prevalence zánětlivých střevních onemocnění ve 21. století

Zánětlivá střevní onemocnění jsou ve 21. století globálním problémem. Jen v Evropě trpí těmito chorobami přes 2 miliony osob a v Severní Americe přes 1,5 milionu. V západních zemích se ve 20. století zvyšovala incidence ulcerózní kolitidy i Crohnovy choroby, ale jen málo se ví o změnách jejich incidence ve zbytku světa. Cílem studie aktuálně publikované v časopisu Lancet bylo vyhodnotit měnící se globální prevalenci a incidenci zánětlivých střevních onemocnění.

Výběr a zpracování studií

Autoři vycházeli z observačních populačních studií, které se zabývaly incidencí a prevalencí Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy a byly zveřejněné v období od roku 1990 do konce roku 2016. Studie byly považovány za populační, pokud zahrnovaly všechny obyvatele určité oblasti a pacienti z tohoto regionu pocházeli. Údaje o ulcerózní kolitidě a Crohnově chorobě musely být ve studiích zpracovány odděleně. Byly vyloučeny práce neobsahující originální data (například přehledové články) a studie udávající pouze incidenci nebo prevalenci zánětlivých střevních onemocnění v dětském věku (= diagnóza stanovená před 16. rokem věku).

Byla zaznamenána data o hlavním autorovi a geografické lokalizaci studie, období, jež zahrnovala, a celkové a roční incidenci zánětlivých střevních onemocnění, ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. Byla sbírána data o prevalenci na 100 000 osob s 95% intervalem spolehlivosti (CI) a byla zaznamenána incidence na 100 000 pacientoroků s 95% CI. Výsledky byly vztaženy na geografické oblasti (s využitím klasifikace ekonomických regionů dle Organizace spojených národů). Byly vypracovány kartogramy znázorňující incidenci a prevalenci obou chorob a pro vyjádření změn (roční procentuální změna [APC − annual percentage change] s 95% CI) byla použita analýza časového trendu.

Výsledky

Celkem bylo vyhodnoceno 147 studií, které zahrnovaly 119 studií incidence (103 se týkaly Crohnovy choroby a 101 ulcerózní kolitidy) a 69 studií prevalence (61 se týkala Crohnovy choroby a 60 ulcerózní kolitidy). Nejvyšší prevalence byla zaznamenána v Evropě (ulcerózní kolitidy 505/100 000 v Norsku a Crohnovy choroby 322/100 000 v Německu) a v Severní Americe (ulcerózní kolitidy 286/100 000 v USA a Crohnovy choroby 319/100 000 v Kanadě). V Severní Americe, Oceánii a v mnoha zemích Evropy prevalence zánětlivých střevních onemocnění přesáhla 0,3 %. Celkem 16 (72,7 %) z 22 studií Crohnovy choroby a 15 (83,3 %) z 18 studií ulcerózní kolitidy uvádělo stabilní či snižující se incidenci zánětlivých střevních onemocnění v Severní Americe a v Evropě. Od roku 1990 se zvyšuje incidence zánětlivých střevních onemocnění v nově industrializovaných zemích v Africe, Asii a Jižní Americe, a to včetně Brazílie (APC pro Crohnovu chorobu +11,1 % [95% CI 4,8–17,8] a APC pro ulcerózní kolitidu +14,9 % [10,4–19,6]) a Tchaj-wanu (APC pro Crohnovu chorobu +4,0 % [1,0–7,1] a APC pro ulcerózní kolitidu +4,8 % [1,8–8,0]).

Závěr

Studie ukázala značný posun v incidenci a prevalenci zánětlivých střevních onemocnění na začátku 21. století. V nově industrializovaných zemích, jejichž společnost se začíná více podobat společnosti západní, se zvyšuje incidence zánětlivých střevních onemocnění a pravděpodobně stále nebylo dosaženo jejího vrcholu. V západních zemích se incidence těchto onemocnění stabilizuje, zátěží však zůstává především vysoká prevalence přesahující 0,3 %. Vývoj v další dekádě bude vyžadovat řešení zahrnující výzkum a intervence zaměřené na prevenci zánětlivých střevních onemocnění a inovace v poskytování zdravotní péče pacientům s těmito chorobami.

(blu)

Zdroj: Ng S. C., Shi H. Y., Hamidi N., Underwood F. E. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies. Lancet 2017 Oct 13, pii: S0140–6736(17)32448–0, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32448-0 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory IL-12 a IL-23 v léčbě Crohnovy choroby

Crohnova choroba (CD) je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, charakterizované transmurálním zánětem stěny trávicí trubice v důsledku interakce mezi komenzální střevní flórou a imunitním systémem geneticky predisponovaných jedinců. Chronický zánět vede v pozdějších stadiích nemoci ke vzniku striktur a fistulí. Současnou výzvou v terapii CD je nalezení specifických inhibitorů molekul zapojených do signálních kaskád vedoucích k chronickému zánětu; jedná se zejména o inhibitory interleukinů (IL) 12 a 23.

Ustekinumab v léčbě pacientů s refrakterní Crohnovou chorobou

Ustekinumab je plně lidská monoklonální protilátka proti podjednotce p40 interleukinů 12 a 23. Na 10. kongresu Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a kolitidu (ECCO) v Barceloně byly prezentovány výsledky retrospektivní observační studie účinnosti a bezpečnosti ustekinumabu v léčbě Crohnovy choroby (CD) refrakterní k terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α).

Souhrnná analýza bezpečnosti ustekinumabu vycházející z klinických studií

V praxi závisí výběr léčiva především na jeho účinnosti, ale je třeba zvážit i bezpečnost používaných látek. Bezpečností podávání ustekinumabu (UST) se zabývala studie vycházející ze souhrnných dat získaných od pacientů s psoriatickou artritidou, Crohnovou nemocí a psoriázou z klinických hodnocení fáze II a III.Všechny novinky