Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Příchod nových biologik - změna léčebných schémat u Crohnovy nemoci

Předložený kurs tvoří jednak prezentace současné situace v oblasti biologické terapie Crohnovy choroby, jednak test tvořený 15 otázkami.

V prezentaci je nejprve stručně zmíněna historie Crohnovy choroby (CN) a základní terapeutické schéma, jehož běžnou součástí je dnes léčba biologickými preparáty.  Zkušenosti s anti-TNF protilátkami, které představují dominantní část biologické léčby CN, jsou prezentovány s důrazem na rizika a nevýhody, která tato léčba přináší.

Další část je věnována charakteristice „nových“ biologik. V současnosti tuto skupinu tvoří vedolizumab (protilátka proti integrinovým receptorům) a ustekinumab, který blokuje interleukiny 12 a 23. Jsou zmíněny některé klíčové studie a postavení obou nových preparátů v současném algoritmu i v algoritmu, který by měl být používán v nejbližších letech. Závěrem pak autor zdůrazňuje význam tzv. personalizované medicíny.

Všechny uvedené části tvoří jednotný celek, který účastníkům kursu poskytuje všechny relevantní informace o tomto tématu. Prezentace je dostatečně přehledná, její odborná úroveň vysoká a podle mého názoru plně dostačující pro získání a klinicky významných informací o daném problému. Navazující test pokrývá všechny části odborného kursu a nabízí účastníkům jednoduchý způsob ověření aktuálně získaných informací.

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Autor kurzu: Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty
ISCARE I.V.F. a.s. a 1. LF UK v Praze

Prof. Lukáš promoval v r. 1984 na 1. LF UK v Praze, atestaci z gastroenterologie složil v roce 1993.

Současná pozice: přednosta klinického centra ISCARE Lighthouse v Praze.

Odborný a výzkumný zájem: idiopatické střevní záněty

Publikoval více než 300 odborných sdělení v domácích a zahraničních časopisech.

Je členem AGA, ECCO, IOIBD a zastává funkci předsedy ČGS a šéfredaktora časopisu Gastroenterologie a hepatologie

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty
ISCARE I.V.F. a.s. a 1. LF UK v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články