Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Téma: Crohnova nemoc

Vydáno: 16.6.2017

Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT), charakterizované střídáním period aktivního onemocnění a remise. Následující práce se věnuje možnostem biologika ustekinumabu v terapii této nemoci.

Terapeutické modality

Léčba Crohnovy choroby zahrnuje kortikosteroidy, imunosupresiva (thiopuriny a methotrexát) a cílenou léčbu. Biologická léčiva jsou zastoupena antagonisty TNF (adalimumab, certolizumab pegol, infliximab) a antiintegrinovými protilátkami (natalizumab a vedolizumab). Cílem léčby je prohloubení a prodloužení remise, prevence komplikací a zastavení progrese onemocnění. Novou možnost v terapii Crohnovy choroby přináší léčba ustekinumabem.

Ustekinumab

Ustekinumab je plně humánní IgG1 monoklonální protilátka blokující biologickou aktivitu interleukinů IL-12 a IL-23 inhibicí jejich receptorů na T buňkách, NK buňkách a antigen prezentujících buňkách imunitního systému. Je určen pro dospělé pacienty se středně závažnou a závažnou aktivní formou Crohnovy choroby, jejichž onemocnění dostatečně nereagovalo na jiné druhy léčby nebo kteří nemohou jinou terapii podstoupit. První dávka ustekinumabu se podává intravenózně, udržovací dávky pak subkutánně. Účinek nastupuje za 3 týdny po první dávce a přetrvává 8 týdnů.

Efektivita a bezpečnostní profil

Efektivitu ustekinumabu zkoumaly 2 dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie fáze II a 3 multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie fáze III. Všechny prokázaly účinnost ustekinumabu proti placebu a vyšší efektivitu 8týdenních režimů udržovací terapie. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla infekce, stejně jako u jiných biologických léčiv.

Bezpečnost ustekinumabu byla posuzována u pacientů s psoriázou a roztroušenou sklerózou, u nichž se ustekinumab rovněž používá, ale v jiných dávkách. Ustekinumab má příznivý bezpečnostní profil. Vzhledem k příliš krátké době používání ustekinumabu však zůstává nejasné, zda jeho podání může být spojeno s vyšším výskytem rozvoje malignit. Léčbě ustekinumabem je doporučeno se vyhnout v těhotenství. Zda se vylučuje do mateřského mléka, není jasné.

Srovnání s dalšími biologiky

Porovnání účinku ustekinumabu s ostatními biologickými léčivy je náročné, protože chybí přímé srovnávací studie. Dostupná jsou pouze data z metaanalýz, která dokládají efektivitu ustekinumabu srovnatelnou s adalimumabem, infliximabem a vedolizumabem, a to z hlediska remise i klinické odpovědi po 12 měsících léčby. V průběhu terapie se nevyskytly žádné výrazné rozdíly v riziku nežádoucích příhod.

Konkomitantní imunosupresivní terapie

Dalších studií je zapotřebí pro zjištění, zda konkomitantní imunosupresivní terapie zvyšuje účinnost léčby ustekinumabem. V kohortové studii GETAID bylo konkomitantní použití imunosupresiv prediktivním faktorem pro zvýšení účinnosti. Toto tvrzení však nebylo potvrzeno dalšími studiemi.

Závěr

Ustekinumab představuje další volbu v terapii Crohnovy choroby. Jeho výhodou je subkutánní podání v udržovací léčbě. Díky svému uspokojivému bezpečnostnímu profilu může být použit v 1. linii u pacientů, u kterých selhala konvenční terapie.

(mkd)

Zdroj: Danese S., Bonovas S., Peyrin-Biroulet L. Positioning ustekinumab in Crohn’s disease: from clinical evidence to clinical practice. J Crohns Colitis 2017 Jun 2, doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx079 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podíl bakterií na patogenezi Crohnovy nemoci

Crohnova nemoc (CD) patří mezi nespecifické střevní záněty (IBD). Jedná se o komplexní heterogenní onemocnění, v jehož etiopatogenezi hrají roli vlivy genetické, imunologické i environmentální. V této souvislosti se diskutuje rovněž vliv působení střevních bakterií.

Incidence idiopatických střevních zánětů u nemocných s lupénkou

Různé kožní projevy včetně lupénky lze očekávat u 22–44 % pacientů s nespecifickými střevními záněty. Opačná souvislost však není zcela zřejmá: mají nemocní s lupénkou vyšší riziko Crohnovy nemoci či ulcerózní kolitidy?

Ustekinumab jako indukční a udržovací terapie Crohnovy nemoci

Ustekinumab, plně humánní monoklonální protilátka proti společné podjednotce p40 interleukinů IL-12 a IL-23, se používá pro léčbu psoriázy a psoriatické artritidy a od roku 2016 i pro terapii Crohnovy nemoci. Autoři nedávno publikované rozsáhlé studie zkoumali využití ustekinumabu pro intravenózní indukční léčbu Crohnovy nemoci (CD). Hodnocena byla také účinnost subkutánní udržovací terapie.Všechny novinky